Mislim da me roditelji nisu voleli. Stavili su pravog medu u moj kredenac.


mislim-da-me-roditelji-nisu-voleli-stavili-su-pravog-medu-u-moj-kredenac
vudi alenmislimdameroditeljinisuvolelistavilisupravogmedumojkredenacmislim dada meme roditeljiroditelji nisunisu volelistavili susu pravogpravog medumedu uu mojmoj kredenacmislim da meda me roditeljime roditelji nisuroditelji nisu volelistavili su pravogsu pravog medupravog medu umedu u moju moj kredenacmislim da me roditeljida me roditelji nisume roditelji nisu volelistavili su pravog medusu pravog medu upravog medu u mojmedu u moj kredenacmislim da me roditelji nisuda me roditelji nisu volelistavili su pravog medu usu pravog medu u mojpravog medu u moj kredenac

Moji roditelji su moj oslonac. I dalje su. Oni su jedina grupa koja će me podržati podjednako ako osvojim 0 bodova i ako osvojim 40. -Kobi Brajant
moji-roditelji-su-moj-oslonac-i-dalje-su-oni-su-jedina-grupa-koja-e-me-podrati-podjednako-ako-osvojim-0-bodova-i-ako-osvojim-40
Sahara je najveća pustinja na svetu…lažu bre…nisu videli moj frižider :)
sahara-najvea-pustinja-na-svetuu-brenisu-videli-moj-friider
Nije nikakva majstorija medu dobrima dobar biti. -Hrvatske poslovice
nije-nikakva-majstorija-medu-dobrima-dobar-biti
Kad si u bedu, uzmi kredu, nacrtaj medu i sve će biti u redu! :)
kad-u-bedu-uzmi-kredu-nacrtaj-medu-i-sve-e-biti-u-redu