Mislim da sam nakon svega ostao čovek, i to mi je najvažnije. I spoznaja da nikog ja nisam povredio.


mislim-da-sam-nakon-svega-ostao-ovek-i-to-mi-najvanije-i-spoznaja-da-nikog-ja-nisam-povredio
Đorđe balaševićmislimdasamnakonsvegaostaočovektominajvažnijespoznajanikogjanisampovrediomislim dada samsam nakonnakon svegasvega ostaoostao čovekmi jeje najvažnijei spoznajaspoznaja dada nikognikog jaja nisamnisam povrediomislim da samda sam nakonsam nakon sveganakon svega ostaosvega ostao čoveki to mimi je najvažnijei spoznaja daspoznaja da nikogda nikog janikog ja nisamja nisam povrediomislim da sam nakonda sam nakon svegasam nakon svega ostaonakon svega ostao čoveki to mi jei spoznaja da nikogspoznaja da nikog jada nikog ja nisamnikog ja nisam povrediomislim da sam nakon svegada sam nakon svega ostaosam nakon svega ostao čoveki to mi je najvažnijei spoznaja da nikog jaspoznaja da nikog ja nisamda nikog ja nisam povredio

Ja sam pisac. Meni je najvažnije razumjeti ljudska bića. Kod pisanja romana najvažnije je dati smisao našim životima. U tome istorija nije toliko važna. Od istorije je važnija introspekcija. -Orhan Pamuk
ja-sam-pisac-meni-najvanije-razumjeti-ljudska-bia-kod-pisanja-romana-najvanije-dati-smisao-naim-ivotima-u-tome-istorija-nije-toliko-vana-od-istorije
Inače, ceo život mučio sam se s tim da li sam pismen ili nisam. A onda sam pišući knjigu shvatio koliko je čovek nepismen. -Emir Kusturica
inae-ceo-ivot-muio-sam-se-s-tim-da-li-sam-pismen-ili-nisam-a-onda-sam-piui-knjigu-shvatio-koliko-ovek-nepismen
Da sam te upoznao, znam da bih te povredio ili ti mene, najbolje je ovako. -Čarls Bukovski
da-sam-te-upoznao-znam-da-bih-te-povredio-ili-ti-mene-najbolje-ovako