Mlad može, a star mora.


mlad-moe-a-star-mora
hrvatske poslovicemladmožestarmoramlad možestar moraa star mora

Mlad može, a star mora umreti.Mlad čovek koji želi ostati pravi ateist, ne može biti dovoljno oprezan pri izboru onoga što čita. Zamke se nalaze posvuda.Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti.Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da nekog ne poseče, a ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Mlad čovek misli da ima dosta vremena za sve, nažalost, kad ostari vidi da su mu procene bile pogrešne.Duh demokratije ne može biti nametnut spolja. On mora izrasti iz unutrašnjosti naroda.