Mlad čovek koji želi ostati pravi ateist, ne može biti dovoljno oprezan pri izboru onoga što čita. Zamke se nalaze posvuda.


mlad-ovek-koji-eli-ostati-pravi-ateist-ne-moe-biti-dovoljno-oprezan-pri-izboru-onoga-to-ita-zamke-se-nalaze-posvuda
c. s. levismladčovekkojiželiostatipraviateistnemožebitidovoljnooprezanpriizboruonogatočitazamkesenalazeposvudamlad čovekčovek kojikoji želiželi ostatiostati pravipravi ateistne možemože bitibiti dovoljnodovoljno oprezanoprezan pripri izboruizboru onogaonoga štošto čitazamke sese nalazenalaze posvudamlad čovek kojičovek koji želikoji želi ostatiželi ostati praviostati pravi ateistne može bitimože biti dovoljnobiti dovoljno oprezandovoljno oprezan prioprezan pri izborupri izboru onogaizboru onoga štoonoga što čitazamke se nalazese nalaze posvudamlad čovek koji želičovek koji želi ostatikoji želi ostati praviželi ostati pravi ateistne može biti dovoljnomože biti dovoljno oprezanbiti dovoljno oprezan pridovoljno oprezan pri izboruoprezan pri izboru onogapri izboru onoga štoizboru onoga što čitazamke se nalaze posvudamlad čovek koji želi ostatičovek koji želi ostati pravikoji želi ostati pravi ateistne može biti dovoljno oprezanmože biti dovoljno oprezan pribiti dovoljno oprezan pri izborudovoljno oprezan pri izboru onogaoprezan pri izboru onoga štopri izboru onoga što čita

Čovek koji ne čita dobre knjige, nema nikakve prednosti u odnosu na onoga koji ih uopšte ne čita. -Mark Tven
ovek-koji-ne-ita-dobre-knjige-nema-nikakve-prednosti-u-odnosu-na-onoga-koji-ih-uopte-ne-ita
Tačno, Zemlja je kolevka čovečanstva, ali čovek ne može zauvek ostati u kolevci. Sunčev sistem će biti naše zabavište. -Konstantin Ciolkovski
tano-zemlja-kolevka-oveanstva-ali-ovek-ne-moe-zauvek-ostati-u-kolevci-sunev-sistem-e-biti-nae-zabavite
Lud je onaj koji se želi odreći onoga što ima, nadajući se da će dobiti ono što nema -Ezop
lud-onaj-koji-se-eli-odrei-onoga-to-ima-nadajui-se-da-e-dobiti-ono-to-nema
Lud je onaj koji se želi odreći onoga što ima, nadajući se da će dobiti ono što nema. -Ezop
lud-onaj-koji-se-eli-odrei-onoga-to-ima-nadajui-se-da-e-dobiti-ono-to-nema
Cenzura dovodi do logične krajnosti u kojoj niko više ne sme da čita nijednu knjigu sem onih koje niko ne želi da čita. -Džordž Bernard Šo
cenzura-dovodi-do-logine-krajnosti-u-kojoj-niko-vie-ne-sme-da-ita-nijednu-knjigu-sem-onih-koje-niko-ne-eli-da-ita
Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli