Mlad čovek misli da ima dosta vremena za sve, nažalost, kad ostari vidi da su mu procene bile pogrešne.


mlad-ovek-misli-da-ima-dosta-vremena-za-sve-naalost-kad-ostari-vidi-da-su-mu-procene-bile-pogrene
simo popovićmladčovekmislidaimadostavremenazasvenažalostkadostarividisumuprocenebilepogrenemlad čovekčovek mislimisli dada imaima dostadosta vremenavremena zaza svekad ostariostari vidividi dada susu mumu proceneprocene bilebile pogrešnemlad čovek misličovek misli damisli da imada ima dostaima dosta vremenadosta vremena zavremena za svekad ostari vidiostari vidi davidi da suda su musu mu procenemu procene bileprocene bile pogrešnemlad čovek misli dačovek misli da imamisli da ima dostada ima dosta vremenaima dosta vremena zadosta vremena za svekad ostari vidi daostari vidi da suvidi da su muda su mu procenesu mu procene bilemu procene bile pogrešnemlad čovek misli da imačovek misli da ima dostamisli da ima dosta vremenada ima dosta vremena zaima dosta vremena za svekad ostari vidi da suostari vidi da su muvidi da su mu proceneda su mu procene bilesu mu procene bile pogrešne

Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
Mladost je srećna jer može da vidi lepotu. Svako ko očuva sposobnost da vidi lepotu, nikada ne ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-moe-da-vidi-lepotu-svako-ko-ouva-sposobnost-da-vidi-lepotu-nikada-ne-ostari
Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš. -Poslovice korisnika
nije-srean-onaj-ko-ima-sve-a-hoe-vie-vec-srean-onaj-ko-ima-malo-a-dosta-mu-ogledni-se-na-njega-pa-e-na-drugom-svijetu-imati-sve-to-poeli
Budući da je očigledno nemoguće da su sve religije u pravu, najrazumniji zaključak je da su sve pogrešne. -Kristofer Hičens
budui-da-oigledno-nemogue-da-su-sve-religije-u-pravu-najrazumniji-zakljuak-da-su-sve-pogrene