Mlade devojke zamišljaju život i veruju rečima. Starice se boje smrti i s uzdahom slušaju o raju.


mlade-devojke-zamiljaju-ivot-i-veruju-reima-starice-se-boje-smrti-i-s-uzdahom-sluaju-o-raju
meša selimovićmladedevojkezamiljajuživotverujurečimastaricesebojesmrtiuzdahomsluajurajumlade devojkedevojke zamišljajuzamišljaju životživot ii verujuveruju rečimastarice sese bojeboje smrtismrti is uzdahomuzdahom slušajuslušaju oo rajumlade devojke zamišljajudevojke zamišljaju životzamišljaju život iživot i verujui veruju rečimastarice se bojese boje smrtiboje smrti ismrti i si s uzdahoms uzdahom slušajuuzdahom slušaju oslušaju o rajumlade devojke zamišljaju životdevojke zamišljaju život izamišljaju život i verujuživot i veruju rečimastarice se boje smrtise boje smrti iboje smrti i ssmrti i s uzdahomi s uzdahom slušajus uzdahom slušaju ouzdahom slušaju o rajumlade devojke zamišljaju život idevojke zamišljaju život i verujuzamišljaju život i veruju rečimastarice se boje smrti ise boje smrti i sboje smrti i s uzdahomsmrti i s uzdahom slušajui s uzdahom slušaju os uzdahom slušaju o raju

Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-veruju-reima-to-problem-treba-vie-verovati-svojim-srcima-nego
Svi veruju u nešto i svi, na osnovu činjenice da veruju u nešto, koriste to nešto da opravdaju svoje postojanje. -Frenk Zapa
svi-veruju-u-neto-i-svi-na-osnovu-injenice-da-veruju-u-neto-koriste-to-neto-da-opravdaju-svoje-postojanje
Zaklela se zemlja raju, da se svake tajne znaju. -Hrvatske poslovice
zaklela-se-zemlja-raju-da-se-svake-tajne-znaju
Dobre devojke idu pravo u raj, loše devojke idu svuda. -Mae Vest
dobre-devojke-idu-pravo-u-raj-loe-devojke-idu-svuda
Ukoliko pogledamo opšte prihvaćenu definiciju hrabrosti kao osobinu koja ne poznaje strah, onda ja nikada nisam video hrabrog čoveka. Svi ljudi se boje. Što su pametniji, sve se više boje. -Džordž Smit Paton
ukoliko-pogledamo-opteprihvaenu-definiciju-hrabrosti-kao-osobinu-koja-ne-poznaje-strah-onda-ja-nikada-nisam-video-hrabrog-oveka-svi-ljudi-se-boje-to
Bolje je umreti nenadano, nego strepeti od smrti čitav život. -Gaj Julije Cezar
bolje-umreti-nenadano-nego-strepeti-od-smrti-itav-ivot