Mladi ste, i treba da ste razočarani. Sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao ''male boginje''. Ako ga ne preležiš u mladosti, u poznim godinama te može ubiti.


mladi-ste-i-treba-da-ste-razoarani-sad-mu-vreme-razoaranje-vam-kao-male-boginje-ako-ga-ne-prelei-u-mladosti-u-poznim-godinama-te-moe-ubiti
Đorđe balaševićmladistetrebadasterazočaranisadmuvremerazočaranjevamkao''maleboginje''akoganepreležimladostipoznimgodinamatemožeubitimladi stei trebatreba dada steste razočaranisad mumu jeje vremerazočaranje vamvam jeje kaokao ''malemale boginjeako gaga nene preležišpreležiš uu mladostiu poznimpoznim godinamagodinama tete možemože ubitii treba datreba da steda ste razočaranisad mu jemu je vremerazočaranje vam jevam je kaoje kao ''malekao ''male boginjeako ga nega ne preležišne preležiš upreležiš u mladostiu poznim godinamapoznim godinama tegodinama te možete može ubiti

Mladi ste, i treba da ste razočarani. Sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao male boginje. Ako ga ne preležiš u mladosti, u poznim godinama te može ubiti.Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.Koliko ste puta samo hteli vratiti vreme… E pa u nedelju noć ste imali priliku…Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...Ako ste u mogućnosti da sada zagrlite osobu koju volite, zavidim vam. I u isto vreme ne razumem zašto ovo čitate, kada je nešto najlepše odmah tu, na dohvat ruke, pravo je čudo imati takvu mogućnost. Ne čekajte da izgubite da shvatite šta imate.Ako ste već dvolični, potrudite se da vam bar jedno lice bude lepo :-)