Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.


mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
franc kafkamladostsrećnajersposobnadavidilepotusvakokoimasposobnostlepotunemožeostarimladost jeje srećnajer jeje sposobnasposobnadada vidividi lepotusvako koko imaima sposobnostsposobnost dada vidividi lepotulepotu nene možemože dada ostarimladost je srećnajer je sposobnaje sposobnasposobna dada vidida vidi lepotua svako kosvako ko imako ima sposobnostima sposobnost dasposobnost da vidida vidi lepotuvidi lepotu nelepotu ne možene može damože da ostarijer je sposobnaje sposobna dasposobna da vidida vidi lepotua svako ko imasvako ko ima sposobnostko ima sposobnost daima sposobnost da vidisposobnost da vidi lepotuda vidi lepotu nevidi lepotu ne moželepotu ne može dane može da ostarijer je sposobna daje sposobna da vidisposobna da vidi lepotua svako ko ima sposobnostsvako ko ima sposobnost dako ima sposobnost da vidiima sposobnost da vidi lepotusposobnost da vidi lepotu neda vidi lepotu ne moževidi lepotu ne može dalepotu ne može da ostari

Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
Mladost je srećna jer može da vidi lepotu. Svako ko očuva sposobnost da vidi lepotu, nikada ne ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-moe-da-vidi-lepotu-svako-ko-ouva-sposobnost-da-vidi-lepotu-nikada-ne-ostari
Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi. -Konfučije
sve-ima-svoju-lepotu-ali-svako-to-ne-vidi
Prosečna devojka bi radije imala lepotu nego pamet, jer zna da prosečni muškarac bolje vidi nego što razmišlja. -Čarls Bukovski
prosena-devojka-bi-radije-imala-lepotu-nego-pamet-jer-zna-da-prose-mukarac-bolje-vidi-nego-to-razmilja
Mlad čovek misli da ima dosta vremena za sve, nažalost, kad ostari vidi da su mu procene bile pogrešne. -Simo Popović
mlad-ovek-misli-da-ima-dosta-vremena-za-sve-naalost-kad-ostari-vidi-da-su-mu-procene-bile-pogrene
Ako u sebi imas lepotu, izvan sebe ces videti lepotu, jer izvan sebe vidimo samo ono sto u sebi imamo.
ako-u-sebi-imas-lepotu-izvan-sebe-videti-lepotu-jer-izvan-sebe-vidimo-samo-ono-sto-u-sebi-imamo