Mladost je sretno doba u kome čovjek počinje vjerovati u sebe, a još nije prestao vjerovati drugima.


mladost-sretno-doba-u-kome-ovjek-poinje-vjerovati-u-sebe-a-jo-nije-prestao-vjerovati-drugima
ivo andricmladostsretnodobakomečovjekpočinjevjerovatisebejonijeprestaodrugimamladost jeje sretnosretno dobadoba uu komekome čovjekčovjek počinjepočinje vjerovativjerovati uu sebejoš nijenije prestaoprestao vjerovativjerovati drugimamladost je sretnoje sretno dobasretno doba udoba u komeu kome čovjekkome čovjek počinječovjek počinje vjerovatipočinje vjerovati uvjerovati u sebea još nijejoš nije prestaonije prestao vjerovatiprestao vjerovati drugimamladost je sretno dobaje sretno doba usretno doba u komedoba u kome čovjeku kome čovjek počinjekome čovjek počinje vjerovatičovjek počinje vjerovati upočinje vjerovati u sebea još nije prestaojoš nije prestao vjerovatinije prestao vjerovati drugimamladost je sretno doba uje sretno doba u komesretno doba u kome čovjekdoba u kome čovjek počinjeu kome čovjek počinje vjerovatikome čovjek počinje vjerovati učovjek počinje vjerovati u sebea još nije prestao vjerovatijoš nije prestao vjerovati drugima

Nije dobro svakome vjerovati, ali nije dobro i nikome ne vjerovati. -Viktor Igo
nije-dobro-svakome-vjerovati-ali-nije-dobro-i-nikome-ne-vjerovati
Teško je vjerovati, ali je istina, bio sam duboko ganut. Zato što me se jedan čovjek sjetio. Ni zbog čega, ni zbog kakve koristi, iz čista srca. -Meša Selimović
teko-vjerovati-ali-istina-bio-sam-duboko-ganut-zato-to-me-se-jedan-ovjek-sjetio-ni-zbog-ega-zbog-kakve-koristi-iz-ista-srca
Veliki čovjek postavlja stroge zahtjeve na sebe - mali ih čovjek postavlja drugima. -Konfučije
veliki-ovjek-postavlja-stroge-zahtjeve-na-sebe-mali-ih-ovjek-postavlja-drugima