Mnoge majke, koje nisu želele da imaju više od jednog deteta, danas čupaju kose i gorko ridaju nad izgubljenim sinovima, u ovim ratnim sukobima, proklinjući često Boga i ljude, ali pri tom zaboravljajući da optuže sebe što nisu rodile još dece da im ostanu kao uteha.


mnoge-majke-koje-nisu-elele-da-imaju-vie-od-jednog-deteta-danas-upaju-kose-i-gorko-ridaju-nad-izgubljenim-sinovima-u-ovim-ratnim-sukobima-proklinjui
patrijarh pavlemnogemajkekojenisuželeledaimajuvieodjednogdetetadanasčupajukosegorkoridajunadizgubljenimsinovimaovimratnimsukobimaproklinjućičestobogaljudealipritomzaboravljajućioptužesebetorodilejodeceimostanukaoutehamnoge majkekoje nisunisu želeleželele dada imajuimaju viševiše odod jednogjednog detetadanas čupajučupaju kosekose ii gorkogorko ridajuridaju nadnad izgubljenimizgubljenim sinovimau ovimovim ratnimratnim sukobimaproklinjući čestočesto bogaboga ii ljudeali pripri tomtom zaboravljajućizaboravljajući dada optužeoptuže sebesebe štošto nisunisu rodilerodile jošjoš decedece dada imim ostanuostanu kaokao utehakoje nisu želelenisu želele daželele da imajuda imaju višeimaju više odviše od jednogod jednog detetadanas čupaju kosečupaju kose ikose i gorkoi gorko ridajugorko ridaju nadridaju nad izgubljenimnad izgubljenim sinovimau ovim ratnimovim ratnim sukobimaproklinjući često bogačesto boga iboga i ljudeali pri tompri tom zaboravljajućitom zaboravljajući dazaboravljajući da optužeda optuže sebeoptuže sebe štosebe što nisušto nisu rodilenisu rodile jošrodile još decejoš dece dadece da imda im ostanuim ostanu kaoostanu kao uteha

Mnogi naši vršnjaci hteli su da idu u rat ali nisu smeli. I dogodilo se ono što se često događa: Danas pamte samo da su hteli, a zaboravili su da nisu smeli. -Duško Radović
mnogi-nai-vrnjaci-hteli-su-da-idu-u-rat-ali-nisu-smeli-i-dogodilo-se-ono-to-se-esto-dogaa-danas-pamte-samo-da-su-hteli-a-zaboravili-su-da-nisu-smeli
Mnoge žene mogle bi mnogo i lepo da vole, ali nemaju koga, a sve se prave kao da su već voljene- sramota ih je da priznaju da nisu. -Duško Radović
mnoge-ene-mogle-bi-mnogo-i-lepo-da-vole-ali-nemaju-koga-a-sve-se-prave-kao-da-su-ve-voljene-sramota-ih-da-priznaju-da-nisu
Mnoštvo ljudi troši novac koji nisu zaradili, kako bi kupili stvari koje im nisu potrebne, da zadive ljude koji im se ne dopadaju. -Vil Smit
mnotvo-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-kako-bi-kupili-stvari-koje-im-nisu-potrebne-da-zadive-ljude-koji-im-se-ne-dopadaju
Naravno da postoje trenutci kad se pitate koliko se još dugo možete baviti ovim poslom jer postoje neki aspekti koji nisu ugodni, posebno što se tiče načina života. Ali, ja jednostavno volim pobeđivati. -Ajrton Sena
naravno-da-postoje-trenutci-kad-se-pitate-koliko-se-jo-dugo-moete-baviti-ovim-poslom-jer-postoje-neki-aspekti-koji-nisu-ugodni-posebno-to-se-tie-naina