Mnoge su stvari užasne, ali ništa nije užasnije od čoveka.


mnoge-su-stvari-uasne-ali-nije-uasnije-od-oveka
sofoklemnogesustvariužasnealinitanijeužasnijeodčovekamnoge susu stvaristvari užasneali ništaništa nijenije užasnijeužasnije odod čovekamnoge su stvarisu stvari užasneali ništa nijeništa nije užasnijenije užasnije odužasnije od čovekamnoge su stvari užasneali ništa nije užasnijeništa nije užasnije odnije užasnije od čovekaali ništa nije užasnije odništa nije užasnije od čoveka

Mnoge bi mi stvari bile jasne da mi ih nisu objašnjavali..
mnoge-bi-mi-stvari-bile-jasne-da-mi-ih-nisu-objanjavali
Neka ti smrt, progonstvo i sve ostale nedaće koje ti izgledaju užasne, stalno budu pred očima, a posebno smrt, i ti onda ništa nećeš želeti suviše vatreno. -Epiktet
neka-ti-smrt-progonstvo-i-sve-ostale-nedae-koje-ti-izgledaju-uasne-stalno-budu-pred-oima-a-posebno-smrt-i-ti-onda-nee-eleti-suvie-vatreno
Ne postoji lov poput lova na čoveka. Oni koji su dovoljno dugo lovili naoružanog čoveka i to im se svidelo, nakon toga ih ništa drugo ne može privući. -Ernest Hemingvej
ne-postoji-lov-poput-lova-na-oveka-oni-koji-su-dovoljno-dugo-lovili-naoruanog-oveka-i-to-im-se-svidelo-nakon-toga-ih-drugo-ne-moe-privui