Mnogi ljudi misle da je intelekt ono što čini velikog naučnika. Greše, to je karakter.


mnogi-ljudi-misle-da-intelekt-ono-to-ini-velikog-naunika-gree-to-karakter
albert ajnštajnmnogiljudimisledaintelektonotočinivelikognaučnikagreetokaraktermnogi ljudiljudi mislemisle dada jeje intelektintelekt onoono štošto činičini velikogvelikog naučnikaje karaktermnogi ljudi misleljudi misle damisle da jeda je intelektje intelekt onointelekt ono štoono što činišto čini velikogčini velikog naučnikamnogi ljudi misle daljudi misle da jemisle da je intelektda je intelekt onoje intelekt ono štointelekt ono što činiono što čini velikogšto čini velikog naučnikamnogi ljudi misle da jeljudi misle da je intelektmisle da je intelekt onoda je intelekt ono štoje intelekt ono što činiintelekt ono što čini velikogono što čini velikog naučnika

Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem. -Meša Selimović
brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to
Mnogi postignu ono što su htjeli, a izgube sebe. -Ivo Andrić
mnogi-postignu-ono-to-su-htjeli-a-izgube-sebe
Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade. -Ivo Andrić
ne-znam-zato-se-vi-toliko-uzbuujete-zbog-onoga-to-ljudi-piu-sve-to-prema-onome-to-misle-i-to-rade-i-to-su-sposobni-da-urade
Mnogi ljudi propadaju u životu zato što su veliki u malim stvarima. -Entoni Robins
mnogi-ljudi-propadaju-u-ivotu-zato-to-su-veliki-u-malim-stvarima