Mnogi ljudi propadaju u životu zato što su veliki u malim stvarima.


mnogi-ljudi-propadaju-u-ivotu-zato-to-su-veliki-u-malim-stvarima
entoni robinsmnogiljudipropadajuživotuzatotosuvelikimalimstvarimamnogi ljudiljudi propadajupropadaju uu životuživotu zatozato štošto susu velikiveliki uu malimmalim stvarimamnogi ljudi propadajuljudi propadaju upropadaju u životuu životu zatoživotu zato štozato što sušto su velikisu veliki uveliki u malimu malim stvarimamnogi ljudi propadaju uljudi propadaju u životupropadaju u životu zatou životu zato štoživotu zato što suzato što su velikišto su veliki usu veliki u malimveliki u malim stvarimamnogi ljudi propadaju u životuljudi propadaju u životu zatopropadaju u životu zato štou životu zato što suživotu zato što su velikizato što su veliki ušto su veliki u malimsu veliki u malim stvarima

Mnogi ljudi se okreću televiziji, ne u nadi da će se zabaviti, već iz očajanja što im je sve drugo u životu propalo. -Čarli Čaplin
mnogi-ljudi-se-okreu-televiziji-ne-u-nadi-da-e-se-zabaviti-ve-iz-oajanja-to-im-sve-drugo-u-ivotu-propalo
Strast se ne nalazi u malim stvarima, prihvaćajući život manjim nego što ste ga sami sposobni živeti. -Nelson Mendela
strast-se-ne-nalazi-u-malim-stvarima-prihvaajui-ivot-manjim-nego-to-ste-ga-sami-sposobni-iveti
Život je u malim stvarima, muškarci znaju zašto.
ivot-u-malim-stvarima-mukarci-znaju-zato
Mnogi se ljudi tuže da im prodje cijeli vijek tražeći životu njegov smisao, ako uopšte postoji i nije drugdje nego u samom traženju. -Jovan Dučić
mnogi-se-ljudi-e-da-im-prodje-cijeli-vijek-traei-ivotu-njegov-smisao-ako-uopte-postoji-i-nije-drugdje-nego-u-samom-traenju
Izbegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
izbegavajte-one-koji-omalovaavaju-vae-ambicije-to-rade-samo-mali-ljudi-dok-istinski-veliki-ljudi-u-vama-pobuuju-oseaj-da-i-vi-moete-postati-veliki
Izbjegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osjećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
izbjegavajte-one-koji-omalovaavaju-vae-ambicije-to-rade-samo-mali-ljudi-dok-istinski-veliki-ljudi-u-vama-pobuuju-osjeaj-da-i-vi-moete-postati-veliki