Mnogi ljudi propadaju u životu zato što su veliki u malim stvarima.


mnogi-ljudi-propadaju-u-ivotu-zato-to-su-veliki-u-malim-stvarima
entoni robinsmnogiljudipropadajuživotuzatotosuvelikimalimstvarimamnogi ljudiljudi propadajupropadaju uu životuživotu zatozato štošto susu velikiveliki uu malimmalim stvarimamnogi ljudi propadajuljudi propadaju upropadaju u životuu životu zatoživotu zato štozato što sušto su velikisu veliki uveliki u malimu malim stvarimamnogi ljudi propadaju uljudi propadaju u životupropadaju u životu zatou životu zato štoživotu zato što suzato što su velikišto su veliki usu veliki u malimveliki u malim stvarimamnogi ljudi propadaju u životuljudi propadaju u životu zatopropadaju u životu zato štou životu zato što suživotu zato što su velikizato što su veliki ušto su veliki u malimsu veliki u malim stvarima

Mnogi ljudi se okreću televiziji, ne u nadi da će se zabaviti, već iz očajanja što im je sve drugo u životu propalo.Strast se ne nalazi u malim stvarima, prihvaćajući život manjim nego što ste ga sami sposobni živeti.Život je u malim stvarima, muškarci znaju zašto.Mnogi se ljudi tuže da im prodje cijeli vijek tražeći životu njegov smisao, ako uopšte postoji i nije drugdje nego u samom traženju.Izbegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osećaj da i vi možete postati veliki.Izbjegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osjećaj da i vi možete postati veliki.