Mnogi ljudi traže pravu osobu, umjesto da pokušaju da budu prava osoba.


mnogi-ljudi-trae-pravu-osobu-umjesto-da-pokuaju-da-budu-prava-osoba
gloria steinemmnogiljuditražepravuosobuumjestodapokuajubudupravaosobamnogi ljudiljudi tražetraže pravupravu osobuumjesto dada pokušajupokušaju dada budubudu pravaprava osobamnogi ljudi traželjudi traže pravutraže pravu osobuumjesto da pokušajuda pokušaju dapokušaju da bududa budu pravabudu prava osobamnogi ljudi traže pravuljudi traže pravu osobuumjesto da pokušaju dada pokušaju da budupokušaju da budu pravada budu prava osobamnogi ljudi traže pravu osobuumjesto da pokušaju da bududa pokušaju da budu pravapokušaju da budu prava osoba

Previše ljudi traži pravu osobu, umjesto da sami pokušaju biti prava osoba. -Ljubavne poslovice
previe-ljudi-trai-pravu-osobu-umjesto-da-sami-pokuaju-biti-prava-osoba
Uvek možete računati da će Amerika uraditi pravu stvar – nakon što pokušaju sve ostalo. -Vinston Čerčil
uvek-moete-raunati-da-e-amerika-uraditi-pravu-stvar-nakon-to-pokuaju-sve-ostalo
Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako. -Aristotel
bilo-ko-moe-postati-ljut-to-lako-ali-se-ljutiti-na-pravu-osobu-i-u-pravo-vrijeme-i-u-pravu-svrhu-a-na-pravi-nain-to-nije-u-svaijoj-moi-i-nije-lako
Pusti druge da budu u pravu, a ti budi srećan.
pusti-druge-da-budu-u-pravu-a-ti-budi-srean