Mnogo bolje se snalazim kad mi oduzmu reč, nego kad mi je daju, baš kao i čitav naš narod koji je najveća svoja dela stvorio u najtežim vremenima.


mnogo-bolje-se-snalazim-kad-mi-oduzmu-re-nego-kad-mi-daju-ba-kao-i-itav-na-narod-koji-najvea-svoja-dela-stvorio-u-najteim-vremenima
matija bećkovićmnogoboljesesnalazimkadmioduzmurečnegodajubakaočitavnanarodkojinajvećasvojadelastvorionajtežimvremenimamnogo boljebolje sese snalazimsnalazim kadkad mimi oduzmuoduzmu rečnego kadkad mimi jeje dajubaš kaokao ii čitavčitav našnaš narodnarod kojikoji jeje najvećanajveća svojasvoja deladela stvoriostvorio uu najtežimnajtežim vremenimamnogo bolje sebolje se snalazimse snalazim kadsnalazim kad mikad mi oduzmumi oduzmu rečnego kad mikad mi jemi je dajubaš kao ikao i čitavi čitav naščitav naš narodnaš narod kojinarod koji jekoji je najvećaje najveća svojanajveća svoja delasvoja dela stvoriodela stvorio ustvorio u najtežimu najtežim vremenimamnogo bolje se snalazimbolje se snalazim kadse snalazim kad misnalazim kad mi oduzmukad mi oduzmu rečnego kad mi jekad mi je dajubaš kao i čitavkao i čitav naši čitav naš narodčitav naš narod kojinaš narod koji jenarod koji je najvećakoji je najveća svojaje najveća svoja delanajveća svoja dela stvoriosvoja dela stvorio udela stvorio u najtežimstvorio u najtežim vremenimamnogo bolje se snalazim kadbolje se snalazim kad mise snalazim kad mi oduzmusnalazim kad mi oduzmu rečnego kad mi je dajubaš kao i čitav naškao i čitav naš narodi čitav naš narod kojičitav naš narod koji jenaš narod koji je najvećanarod koji je najveća svojakoji je najveća svoja delaje najveća svoja dela stvorionajveća svoja dela stvorio usvoja dela stvorio u najtežimdela stvorio u najtežim vremenima

Koliko ja razumem, najveća poezija je trenutak kad nisi svesan pesme. I najveći je život kad nisi svesan da živiš, nego misliš da sanjaš. -Miroslav Mika Antić
koliko-ja-razumem-najvea-poezija-trenutak-kad-nisi-svesan-pesme-i-najvei-ivot-kad-nisi-svesan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
Devojka:Mnogo si sladak kad popijes^___^ Decko:Cak si i ti slatka kad popijem..:P :P :D #N
devojkamnogo-sladak-kad-popijes-deckocak-i-ti-slatka-kad-popijemp-p-d-n
...reč ni kad je u najdubljoj šumi izgovorena ne ostaje na mestu, a pogotovo kad se napiše ili čak i drugima kaže.. -Ivo Andrić
re-kad-u-najdubljoj-umi-izgovorena-ne-ostaje-na-mestu-a-pogotovo-kad-se-napie-ili-ak-i-drugima-kae
Mnogo ste lepše nasmejane – nego napućene … Mnogo ste lepše u parku – nego na veš mašini … Mnogo ste lepše sa cvetom u ruci – nego telefonom u ...
mnogo-ste-lepe-nasmejane-nego-napuene-mnogo-ste-lepe-u-parku-nego-na-ve-ini-mnogo-ste-lepe-cvetom-u-ruci-nego-telefonom-u
Fejsu naš, koji si na netu, da se sveti ime Tvoje, da bude volja tvoja na Mozili kao i na Guglu. Chat naš nasušni daj nam danas i oprosti nam notifikejšne na ...
fejsu-na-koji-na-netu-da-se-sveti-ime-tvoje-da-bude-volja-tvoja-na-mozili-kao-i-na-guglu-chat-na-nasu-daj-nam-danas-i-oprosti-nam-notifikejne-na
Oni koji obrazuju decu se trebaju poštovati više od onih koji ih prave, zato što im njihovi roditelji daju život, a ovi prvi im daju znanje o umeću njegovog dobrog življenja. -Aristotel
oni-koji-obrazuju-decu-se-trebaju-potovati-vie-od-onih-koji-ih-prave-zato-to-im-njihovi-roditelji-daju-ivot-a-ovi-prvi-im-daju-znanje-o-umeu-njegovog