Mnogo ljudi želi da se vozi limuzinom, ali ono što stvarno želim jeste da imam nekoga ko će ići sa mnom autobusom kada se limuzina pokvari.


mnogo-ljudi-eli-da-se-vozi-limuzinom-ali-ono-to-stvarno-elim-jeste-da-imam-nekoga-ko-e-ii-mnom-autobusom-kada-se-limuzina-pokvari
opra vinfrimnogoljudiželidasevozilimuzinomalionotostvarnoželimjesteimamnekogakoćeićimnomautobusomkadalimuzinapokvarimnogo ljudiljudi želiželi dada sese vozivozi limuzinomali onoono štošto stvarnostvarno želimželim jestejeste dada imamimam nekoganekoga koko ćeće ićiići sasa mnommnom autobusomautobusom kadakada sese limuzinalimuzina pokvarimnogo ljudi želiljudi želi daželi da seda se vozise vozi limuzinomali ono štoono što stvarnošto stvarno želimstvarno želim jesteželim jeste dajeste da imamda imam nekogaimam nekoga konekoga ko ćeko će ićiće ići saići sa mnomsa mnom autobusommnom autobusom kadaautobusom kada sekada se limuzinase limuzina pokvarimnogo ljudi želi daljudi želi da seželi da se vozida se vozi limuzinomali ono što stvarnoono što stvarno želimšto stvarno želim jestestvarno želim jeste daželim jeste da imamjeste da imam nekogada imam nekoga koimam nekoga ko ćenekoga ko će ićiko će ići saće ići sa mnomići sa mnom autobusomsa mnom autobusom kadamnom autobusom kada seautobusom kada se limuzinakada se limuzina pokvarimnogo ljudi želi da seljudi želi da se voziželi da se vozi limuzinomali ono što stvarno želimono što stvarno želim jestešto stvarno želim jeste dastvarno želim jeste da imamželim jeste da imam nekogajeste da imam nekoga koda imam nekoga ko ćeimam nekoga ko će ićinekoga ko će ići sako će ići sa mnomće ići sa mnom autobusomići sa mnom autobusom kadasa mnom autobusom kada semnom autobusom kada se limuzinaautobusom kada se limuzina pokvari

Rađanje je patnja, bolest je patnja, starost je patnja, biti vezan za ono što se ne voli jeste patnja, rastanak od onog što se voli jeste patnja, ne dobiti ono što se želi jeste patnja. -Buda
raanje-patnja-bolest-patnja-starost-patnja-biti-vezan-za-ono-to-se-ne-voli-jeste-patnja-rastanak-od-onog-to-se-voli-jeste-patnja-ne-dobiti-ono-to
Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvijek imam osjećaj da sam negdje pogriješio. -Ernest Hemingvej
kad-se-ljudi-slau-mnom-uvijek-imam-osjeaj-da-sam-negdje-pogrijeio
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio. -Ernest Hemingvej
kad-se-ljudi-slau-mnom-uvek-imam-oseaj-da-sam-negde-pogreio