Mnogo ljudi ne brine oko svog novca sve dok ne nestane, a drugi isto to rade – sa svojim vremenom.


mnogo-ljudi-ne-brine-oko-svog-novca-sve-dok-ne-nestane-a-drugi-isto-to-rade-svojim-vremenom
getemnogoljudinebrineokosvognovcasvedoknestanedrugiistotoradesvojimvremenommnogo ljudiljudi nene brinebrine okooko svogsvog novcanovca svesve dokdok nene nestanedrugi istorade –sa svojimsvojim vremenommnogo ljudi neljudi ne brinene brine okobrine oko svogoko svog novcasvog novca svenovca sve doksve dok nedok ne nestanea drugi istoisto to raderade – sa– sa svojimsa svojim vremenommnogo ljudi ne brineljudi ne brine okone brine oko svogbrine oko svog novcaoko svog novca svesvog novca sve doknovca sve dok nesve dok ne nestanedrugi isto to radeisto to rade –rade – sa svojim– sa svojim vremenommnogo ljudi ne brine okoljudi ne brine oko svogne brine oko svog novcabrine oko svog novca sveoko svog novca sve doksvog novca sve dok nenovca sve dok ne nestanea drugi isto to radedrugi isto to rade –isto to rade – sarade – sa svojim vremenom

Žena se brine o budućnosti dok se ne uda. Muškarac se ne brine o budućnosti sve dok se ne oženi… -Koko Šanel
ena-se-brine-o-budunosti-dok-se-ne-uda-mukarac-se-ne-brine-o-budunosti-sve-dok-se-ne-oeni
Izbjegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osjećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
izbjegavajte-one-koji-omalovaavaju-vae-ambicije-to-rade-samo-mali-ljudi-dok-istinski-veliki-ljudi-u-vama-pobuuju-osjeaj-da-i-vi-moete-postati-veliki
Izbegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
izbegavajte-one-koji-omalovaavaju-vae-ambicije-to-rade-samo-mali-ljudi-dok-istinski-veliki-ljudi-u-vama-pobuuju-oseaj-da-i-vi-moete-postati-veliki
Dakle, mislite da je novac izvor svog zla. Da li ste se ikada zapitali šta je izvor svog novca? -Ajn Rand
dakle-mislite-da-novac-izvor-svog-zla-da-li-ste-se-ikada-zapitali-izvor-svog-novca
Svi mi umiremo samo jednom a veliki ljudi po dva puta: jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina. -Ivo Andrić
svi-mi-umiremo-samo-jednom-a-veliki-ljudi-po-dva-puta-jednom-kad-ih-nestane-zemlje-a-drugi-put-kad-propadne-njihova-zadubina
Svijet je pun ljudi dobre volje, jedni su voljni raditi, a drugi su voljni pustiti ih da rade. -Robert Frost
svijet-pun-ljudi-dobre-volje-jedni-su-voljni-raditi-a-drugi-su-voljni-pustiti-ih-da-rade