Mnogo ste lepše nasmejane – nego napućene … Mnogo ste lepše u parku – nego na veš mašini … Mnogo ste lepše sa cvetom u ruci – nego telefonom u ...


mnogo-ste-lepe-nasmejane-nego-napuene-mnogo-ste-lepe-u-parku-nego-na-ve-ini-mnogo-ste-lepe-cvetom-u-ruci-nego-telefonom-u
mnogostelepenasmejanenegonapućeneparkunavemainicvetomrucitelefonommnogo steste lepšelepše nasmejanenasmejane –– negonego napućenenapućene …… mnogomnogo steste lepšelepše uu parkuparku –– negonego nana vešveš mašinimašini …… mnogomnogo steste lepšelepše sasa cvetomcvetom uu ruciruci –– negonego telefonomtelefonom umnogo ste lepšeste lepše nasmejanelepše nasmejane –nasmejane – nego– nego napućenenego napućene …napućene … mnogo… mnogo stemnogo ste lepšeste lepše ulepše u parkuu parku –parku – nego– nego nanego na vešna veš mašiniveš mašini …mašini … mnogo… mnogo stemnogo ste lepšeste lepše salepše sa cvetomsa cvetom ucvetom u ruciu ruci –ruci – nego– nego telefonomnego telefonom utelefonom umnogo ste lepše nasmejaneste lepše nasmejane –lepše nasmejane – negonasmejane – nego napućene– nego napućene …nego napućene … mnogonapućene … mnogo ste… mnogo ste lepšemnogo ste lepše uste lepše u parkulepše u parku –u parku – negoparku – nego na– nego na vešnego na veš mašinina veš mašini …veš mašini … mnogomašini … mnogo ste… mnogo ste lepšemnogo ste lepše saste lepše sa cvetomlepše sa cvetom usa cvetom u rucicvetom u ruci –u ruci – negoruci – nego telefonom– nego telefonom unego telefonom umnogo ste lepše nasmejane –ste lepše nasmejane – negolepše nasmejane – nego napućenenasmejane – nego napućene …– nego napućene … mnogonego napućene … mnogo stenapućene … mnogo ste lepše… mnogo ste lepše umnogo ste lepše u parkuste lepše u parku –lepše u parku – negou parku – nego naparku – nego na veš– nego na veš mašininego na veš mašini …na veš mašini … mnogoveš mašini … mnogo stemašini … mnogo ste lepše… mnogo ste lepše samnogo ste lepše sa cvetomste lepše sa cvetom ulepše sa cvetom u rucisa cvetom u ruci –cvetom u ruci – negou ruci – nego telefonomruci – nego telefonom u– nego telefonom u

O tebi sam ćutao lepše nego što su drugi pričali…
o-tebi-sam-utao-lepe-nego-to-su-drugi-priali
Devojke! Sva ta šminka, garderoba, cipele impresionira samo druge devojke. Njemu ste najlepše nasmejane, u njegovoj majici ispod koje ste gole!
devojke-sva-minka-garderoba-cipele-impresionira-samo-druge-devojke-njemu-ste-najlepe-nasmejane-u-njegovoj-majici-ispod-koje-ste-gole
Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Kada ste ljuti brojte do deset pre nego što progovorite. Ako ste jako ljuti, brojte do sto. -Tomas Džeferson
kada-ste-ljuti-brojte-do-deset-pre-nego-to-progovorite-ako-ste-jako-ljuti-brojte-do-sto