Mnogo su mi interesantne ove djevojke sto preko statusa pricaju kako im je momak debil i slicno..  Pa sestro ti si ga birala nit si ga u kinder jajetu dobila, ...


mnogo-su-mi-interesantne-ove-djevojke-sto-preko-statusa-pricaju-kako-im-momak-debil-i-slicno-pa-sestro-ti-ga-birala-nit-ga-u-kinder-jajetu-dobila
mnogosumiinteresantneovedjevojkestoprekostatusapricajukakoimmomakdebilslicnopasestrotigabiralanitkinderjajetudobilamnogo susu mimi interesantneinteresantne oveove djevojkedjevojke stosto prekopreko statusastatusa pricajupricaju kakokako imim jeje momakmomak debildebil ii slicnoslicnopapa sestrosestro titi sisi gaga biralabirala nitnit sisi gaga uu kinderkinder jajetujajetu dobilamnogo su misu mi interesantnemi interesantne oveinteresantne ove djevojkeove djevojke stodjevojke sto prekosto preko statusapreko statusa pricajustatusa pricaju kakopricaju kako imkako im jeim je momakje momak debilmomak debil idebil i slicnoi slicnopa sestropa sestro tisestro ti siti si gasi ga biralaga birala nitbirala nit sinit si gasi ga uga u kinderu kinder jajetukinder jajetu dobila

pricaju 2 pedera    I vidu jednog  malog  coveka  patuljak  I jedan kaze ja Mrzim patuljke a drugi  kaze a ja volim ova pita  pa kako to  kad ova odg sve sto je ...
pricaju-2-pedera-i-vidu-jednog-malog-coveka-patuljak-i-jedan-kaze-ja-mrzim-patuljke-a-drugi-kaze-a-ja-volim-ova-pita-pa-kako-to-kad-ova-odg
Na fejsu nema statusa veze koji bi opisao ono sto mi imamo. :)
na-fejsu-nema-statusa-veze-koji-bi-opisao-ono-sto-mi-imamo
Sve učene djevojke ostale bi djevojke čitava života kad bi na zemlji živjeli samo pametni muškarci. -Žan-Žak Ruso
sve-uene-djevojke-ostale-bi-djevojke-itava-ivota-kad-bi-na-zemlji-ivjeli-samo-pametni-mukarci
Pogledajte simpatičnu Norvežanku kako je dobila boju, lepo se osunčala ovde u Atini. -Duško Korać
pogledajte-simpatinu-norveanku-kako-dobila-boju-lepo-se-osunala-ovde-u-atini
Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan.Ko je oprezan preko mere, izgleda plašljiv.Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered.Ko je iskren preko mere, deluje okrutno. -Konfučije
ko-uljudan-preko-mere-postaje-dosadanko-oprezan-preko-mere-izgleda-plaljivko-odvaan-preko-mere-uzrokuje-neredko-iskren-preko-mere-deluje-okrutno