Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj.


mnogo-vie-moete-rei-o-osobi-na-osnovu-onoga-to-govori-o-drugima-nego-na-osnovu-onoga-to-drugi-govore-o-njoj
odri hepbernmnogoviemožeterećiosobinaosnovuonogatogovoridrugimanegodrugigovorenjojmnogo viševiše možetemožete rećireći oo osobiosobi nana osnovuosnovu onogaonoga štošto govorigovori oo drugimanego nana osnovuosnovu onogaonoga štošto drugidrugi govoregovore oo njojmnogo više možeteviše možete rećimožete reći oreći o osobio osobi naosobi na osnovuna osnovu onogaosnovu onoga štoonoga što govorišto govori ogovori o drugimanego na osnovuna osnovu onogaosnovu onoga štoonoga što drugišto drugi govoredrugi govore ogovore o njojmnogo više možete rećiviše možete reći omožete reći o osobireći o osobi nao osobi na osnovuosobi na osnovu onogana osnovu onoga štoosnovu onoga što govorionoga što govori ošto govori o drugimanego na osnovu onogana osnovu onoga štoosnovu onoga što drugionoga što drugi govorešto drugi govore odrugi govore o njojmnogo više možete reći oviše možete reći o osobimožete reći o osobi nareći o osobi na osnovuo osobi na osnovu onogaosobi na osnovu onoga štona osnovu onoga što govoriosnovu onoga što govori oonoga što govori o drugimanego na osnovu onoga štona osnovu onoga što drugiosnovu onoga što drugi govoreonoga što drugi govore ošto drugi govore o njoj

Imam san da će moje četvoro dece jednoga dana živeti u naciji u kojoj niko o njima neće donositi sud na osnovu boje kože nego na osnovu njihovog karaktera. -Martin Luter King
imam-san-da-e-moje-etvoro-dece-jednoga-dana-iveti-u-naciji-u-kojoj-niko-o-njima-nee-donositi-sud-na-osnovu-boje-koe-nego-na-osnovu-njihovog-karaktera
Čast je poštovanje onoga što dugujemo drugima, a naročito onoga što dugujemo sebi. -Aleksandar Dima
ast-potovanje-onoga-to-dugujemo-drugima-a-naroito-onoga-to-dugujemo-sebi
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste. -Merlin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste
Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti. -Leonardo da Vinči
kada-dotaknete-vodu-u-reci-ono-to-ste-dotakli-zadnje-od-onoga-to-prolo-i-prvo-od-onoga-to-e-doi-tako-i-sadanjosti
Sadašnjost je uvek kao neki kompromis između onoga što se želelo i onoga što se postiglo. -Žorž Sand
sadanjost-uvek-kao-neki-kompromis-izmeu-onoga-to-se-elelo-i-onoga-to-se-postiglo
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog onoga što niste. -Merilin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste