Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj.


mnogo-vie-moete-rei-o-osobi-na-osnovu-onoga-to-govori-o-drugima-nego-na-osnovu-onoga-to-drugi-govore-o-njoj
odri hepbernmnogoviemožeterećiosobinaosnovuonogatogovoridrugimanegodrugigovorenjojmnogo viševiše možetemožete rećireći oo osobiosobi nana osnovuosnovu onogaonoga štošto govorigovori oo drugimanego nana osnovuosnovu onogaonoga štošto drugidrugi govoregovore oo njojmnogo više možeteviše možete rećimožete reći oreći o osobio osobi naosobi na osnovuna osnovu onogaosnovu onoga štoonoga što govorišto govori ogovori o drugimanego na osnovuna osnovu onogaosnovu onoga štoonoga što drugišto drugi govoredrugi govore ogovore o njojmnogo više možete rećiviše možete reći omožete reći o osobireći o osobi nao osobi na osnovuosobi na osnovu onogana osnovu onoga štoosnovu onoga što govorionoga što govori ošto govori o drugimanego na osnovu onogana osnovu onoga štoosnovu onoga što drugionoga što drugi govorešto drugi govore odrugi govore o njojmnogo više možete reći oviše možete reći o osobimožete reći o osobi nareći o osobi na osnovuo osobi na osnovu onogaosobi na osnovu onoga štona osnovu onoga što govoriosnovu onoga što govori oonoga što govori o drugimanego na osnovu onoga štona osnovu onoga što drugiosnovu onoga što drugi govoreonoga što drugi govore ošto drugi govore o njoj

Imam san da će moje četvoro dece jednoga dana živeti u naciji u kojoj niko o njima neće donositi sud na osnovu boje kože nego na osnovu njihovog karaktera.Čast je poštovanje onoga što dugujemo drugima, a naročito onoga što dugujemo sebi.Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste.Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti.Sadašnjost je uvek kao neki kompromis između onoga što se želelo i onoga što se postiglo.Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog onoga što niste.