Moć je moja ljubavnica. Prenaporno sam radio na njenom osvajanju da bih dopustio da mi je neko preotme.


mo-moja-ljubavnica-prenaporno-sam-radio-na-njenom-osvajanju-da-bih-dopustio-da-mi-neko-preotme
napoleon bonapartamoćmojaljubavnicaprenapornosamradionanjenomosvajanjudabihdopustiominekopreotmemoć jeje mojamoja ljubavnicaprenaporno samsam radioradio nana njenomnjenom osvajanjuosvajanju dada bihbih dopustiodopustio dada mimi jeje nekoneko preotmemoć je mojaje moja ljubavnicaprenaporno sam radiosam radio naradio na njenomna njenom osvajanjunjenom osvajanju daosvajanju da bihda bih dopustiobih dopustio dadopustio da mida mi jemi je nekoje neko preotmemoć je moja ljubavnicaprenaporno sam radio nasam radio na njenomradio na njenom osvajanjuna njenom osvajanju danjenom osvajanju da bihosvajanju da bih dopustioda bih dopustio dabih dopustio da midopustio da mi jeda mi je nekomi je neko preotmeprenaporno sam radio na njenomsam radio na njenom osvajanjuradio na njenom osvajanju dana njenom osvajanju da bihnjenom osvajanju da bih dopustioosvajanju da bih dopustio dada bih dopustio da mibih dopustio da mi jedopustio da mi je nekoda mi je neko preotme

Bila je moja zlatna šansa, a tek sam načeo svoj krug. Moj mali verni Sančo Pansa, moja ljubavnica, saborac i moj najbolji drug. -Đorđe Balašević
bila-moja-zlatna-ansa-a-tek-sam-naeo-svoj-krug-moj-mali-verni-sano-pansa-moja-ljubavnica-saborac-i-moj-najbolji-drug
Postala sam njegova potreba a on moja navika, i bila bih uznemirena ako ga ne bih vidjela cijeli dan. -Meša Selimović
postala-sam-njegova-potreba-a-on-moja-navika-i-bila-bih-uznemirena-ako-ga-ne-bih-vidjela-cijeli-dan
Postao sam filozof i radio sam na ovoj mojoj slavi koja još nije stigla, samo da bih bolje zavodio žene. -Žan Pol Sartr
postao-sam-filozof-i-radio-sam-na-ovoj-mojoj-slavi-koja-jo-nije-stigla-samo-da-bih-bolje-zavodio-ene
Neka budućnost kaže istinu,procijenite svakoga čovjeka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio. -Nikola Tesla
neka-budunost-kae-istinuprocijenite-svakoga-ovjeka-prema-njegovom-radu-i-zaslugama-sadanjost-njihova-ali-budunost-moja-za-koju-sam-tako-naporno
Volim samoću, ali nije mi neophodna da se izolujem od nekog do koga mi je stalo da bih pisao. Ako ne mogu da pišem u svim okolnostima, onda jednostavno nisam dovoljno dobar da bih to radio. -Čarls Bukovski
volim-samou-ali-nije-mi-neophodna-da-se-izolujem-od-nekog-do-koga-mi-stalo-da-bih-pisao-ako-ne-mogu-da-piem-u-svim-okolnostima-onda-jednostavno-nisam