Moć vladanja nad drugim neodoljiva je slast tamne strane čovekovog bića.


mo-vladanja-nad-drugim-neodoljiva-slast-tamne-strane-ovekovog-bia
moćvladanjanaddrugimneodoljivaslasttamnestranečovekovogbićamoć vladanjavladanja nadnad drugimdrugim neodoljivaneodoljiva jeje slastslast tamnetamne stranestrane čovekovogčovekovog bićamoć vladanja nadvladanja nad drugimnad drugim neodoljivadrugim neodoljiva jeneodoljiva je slastje slast tamneslast tamne stranetamne strane čovekovogstrane čovekovog bićamoć vladanja nad drugimvladanja nad drugim neodoljivanad drugim neodoljiva jedrugim neodoljiva je slastneodoljiva je slast tamneje slast tamne straneslast tamne strane čovekovogtamne strane čovekovog bićamoć vladanja nad drugim neodoljivavladanja nad drugim neodoljiva jenad drugim neodoljiva je slastdrugim neodoljiva je slast tamneneodoljiva je slast tamne straneje slast tamne strane čovekovogslast tamne strane čovekovog bića

Moć preciznog zapažanja je često nazivana cinizmom od strane onih koji je nemaju. -Džordž Bernard Šo
mo-preciznog-zapaanja-esto-nazivana-cinizmom-od-strane-onih-koji-nemaju
Ko bi mogao odrediti granice gdje slast prelazi u bol, a gdje je bol još slast. -Onore de Balzak
ko-bi-mogao-odrediti-granice-gdje-slast-prelazi-u-bol-a-gdje-bol-jo-slast
Ko bi mogao odrediti granice gde slast prelazi u bol, a gde je bol još slast. -Onore De Balzak
ko-bi-mogao-odrediti-granice-gde-slast-prelazi-u-bol-a-gde-bol-jo-slast
Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju. -Malkolm Iks
verujem-u-ljudska-bia-i-da-sva-ljudska-bia-treba-potovati-kao-takva-bez-obzira-na-njihovu-boju