Možda bi užasi ljubavi bili manji kada bismo mogli voleti samo one koje bismo hteli. Odista, strašno je i pomisliti da ni naše mržnje, ni naše ljubavi ne zavise od naše slobodne volje.


moda-bi-uasi-ljubavi-bili-manji-kada-bismo-mogli-voleti-samo-one-koje-bismo-hteli-odista-strano-i-pomisliti-da-nae-mrnje-nae-ljubavi-ne-zavise-od
jovan dučićmoždabiužasiljubavibilimanjikadabismomoglivoletisamoonekojehteliodistastranopomislitidanaemržnjenezaviseodslobodnevoljemožda bibi užasiužasi ljubaviljubavi bilibili manjimanji kadakada bismobismo moglimogli voletivoleti samosamo oneone kojekoje bismobismo htelistrašno jei pomislitipomisliti dada nini našenaše mržnjeni našenaše ljubaviljubavi nene zavisezavise odod našenaše slobodneslobodne voljemožda bi užasibi užasi ljubaviužasi ljubavi bililjubavi bili manjibili manji kadamanji kada bismokada bismo moglibismo mogli voletimogli voleti samovoleti samo onesamo one kojeone koje bismokoje bismo htelistrašno je ije i pomislitii pomisliti dapomisliti da nida ni našeni naše mržnjeni naše ljubavinaše ljubavi neljubavi ne zavisene zavise odzavise od našeod naše slobodnenaše slobodne volje

Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke. -Orson Vels
kada-ne-bismo-imali-ene-jo-uvek-bismo-bili-u-peinama-i-jeli-sirovo-meso-zato-to-smo-civilizaciju-napravili-kako-bismo-zadivili-nae-devojke
U ljubavi iskustvo ništa ne znači. U stvari, kad skupimo toliko iskustva da bismo mogli da budemo savršeni ljubavnici, tada smo već previše stari da bismo se mogli njime koristiti. -Alfred Hičkok
u-ljubavi-iskustvo-ne-znai-u-stvari-kad-skupimo-toliko-iskustva-da-bismo-mogli-da-budemo-savreni-ljubavnici-tada-smo-ve-previe-stari-da-bismo-se
Postoje mnoge stvari koje bismo odbacivali, kada se ne bismo bojali da bi ih drugi mogli pokupiti. -Oskar Vajld
postoje-mnoge-stvari-koje-bismo-odbacivali-kada-se-ne-bismo-bojali-da-bi-ih-drugi-mogli-pokupiti
Ako bismo pobedili Engleze oružjem kojim su oni nas porobili, naše ropstvo bi ostalo čak i kada bi oni otišli. -Mahatma Gandi
ako-bismo-pobedili-engleze-orujem-kojim-su-oni-nas-porobili-nae-ropstvo-bi-ostalo-ak-i-kada-bi-oni-otili