Možda Bog želi da upoznaš mnogo pogrešnih ljudi pre nego što upoznaš pravog i na tome ćeš mu, kada se to bude desilo, biti zahvalna.


moda-bog-eli-da-upozna-mnogo-pogrenih-ljudi-pre-nego-to-upozna-pravog-i-na-tome-e-mu-kada-se-to-bude-desilo-biti-zahvalna
gabrijel garsija markesmoždabogželidaupoznamnogopogrenihljudiprenegotopravognatomećemukadasetobudedesilobitizahvalnamožda bogbog želiželi dada upoznašupoznaš mnogomnogo pogrešnihpogrešnih ljudiljudi prepre negonego štošto upoznašupoznaš pravogpravog ii nana tometome ćešćeš mukada sebude desilobiti zahvalnamožda bog želibog želi daželi da upoznašda upoznaš mnogoupoznaš mnogo pogrešnihmnogo pogrešnih ljudipogrešnih ljudi preljudi pre negopre nego štonego što upoznaššto upoznaš pravogupoznaš pravog ipravog i nai na tomena tome ćeštome ćeš muse to budemožda bog želi dabog želi da upoznašželi da upoznaš mnogoda upoznaš mnogo pogrešnihupoznaš mnogo pogrešnih ljudimnogo pogrešnih ljudi prepogrešnih ljudi pre negoljudi pre nego štopre nego što upoznašnego što upoznaš pravogšto upoznaš pravog iupoznaš pravog i napravog i na tomei na tome ćešna tome ćeš mukada se to budese to bude desilomožda bog želi da upoznašbog želi da upoznaš mnogoželi da upoznaš mnogo pogrešnihda upoznaš mnogo pogrešnih ljudiupoznaš mnogo pogrešnih ljudi premnogo pogrešnih ljudi pre negopogrešnih ljudi pre nego štoljudi pre nego što upoznašpre nego što upoznaš pravognego što upoznaš pravog išto upoznaš pravog i naupoznaš pravog i na tomepravog i na tome ćeši na tome ćeš mukada se to bude desilo

Možda je bolje da upoznaš puno pogrešnih ljudi prije nego što upoznaš pravog, jer kad ga upoznaš, na tome ćeš biti zahvalna. -Ljubavne poslovice
moda-bolje-da-upozna-puno-pogrenih-ljudi-prije-nego-to-upozna-pravog-jer-kad-ga-upozna-na-tome-e-biti-zahvalna
Postani bolja osoba i budi siguran da znaš ko si pre nego upoznaš nekoga novoga nadajući se da ta osoba zna ko si ti. -Gabriel Garcia Markez
postani-bolja-osoba-i-budi-siguran-da-zna-ko-pre-nego-upozna-nekoga-novoga-nadajui-se-da-osoba-zna-ko-ti
Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan Žak Ruso
sloboda-oveka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan-Žak Ruso
sloboda-ovjeka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli