Možda i nisam mudar onoliko koliko mislim da jesam.


moda-i-nisam-mudar-onoliko-koliko-mislim-da-jesam
umberto ekomoždanisammudaronolikokolikomislimdajesammožda ii nisamnisam mudarmudar onolikoonoliko kolikokoliko mislimmislim dada jesammožda i nisami nisam mudarnisam mudar onolikomudar onoliko kolikoonoliko koliko mislimkoliko mislim damislim da jesammožda i nisam mudari nisam mudar onolikonisam mudar onoliko kolikomudar onoliko koliko mislimonoliko koliko mislim dakoliko mislim da jesammožda i nisam mudar onolikoi nisam mudar onoliko kolikonisam mudar onoliko koliko mislimmudar onoliko koliko mislim daonoliko koliko mislim da jesam

I žao mi je, zaista. Možda nikad nećeš saznati koliko si mi poseban, i koliko ćeš uvek biti. I ne volim te, jebiga… Ali ako te ne volim onako kako ti ...
i-ao-mi-zaista-moda-nikad-nee-saznati-koliko-mi-poseban-i-koliko-e-uvek-biti-i-ne-volim-te-jebiga-ali-ako-te-ne-volim-onako-kako-ti
Svet je zanimljiv onoliko koliko smo mi radoznali. -Vilijam Šekspir
svet-zanimljiv-onoliko-koliko-smo-mi-radoznali
Svet je onoliko zanimljiv koliko smo mi radoznali.
svet-onoliko-zanimljiv-koliko-smo-mi-radoznali