Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim.


moda-nemam-ruke-kojima-bih-mogao-da-drim-ruke-svoje-ene-ali-da-bih-drao-njeno-srce-ne-trebaju-mi-ruke-njeno-srce-ono-to-elim-da-drim
nik vujičićmoždanemamrukekojimabihmogaodadržimsvoježenealidržaonjenosrcenetrebajumirukenjenosrceonotoželimdržimmožda nemamnemam rukeruke kojimakojima bihbih mogaomogao dada držimdržim rukeruke svojesvoje ženeali dada bihbih držaodržao njenonjeno srceni nene trebajutrebaju mimi rukenjeno srcesrce jeje onoono štošto želimželim dada držimmožda nemam rukenemam ruke kojimaruke kojima bihkojima bih mogaobih mogao damogao da držimda držim rukedržim ruke svojeruke svoje ženeali da bihda bih držaobih držao njenodržao njeno srceni ne trebajune trebaju mitrebaju mi rukenjeno srce jesrce je onoje ono štoono što želimšto želim daželim da držimmožda nemam ruke kojimanemam ruke kojima bihruke kojima bih mogaokojima bih mogao dabih mogao da držimmogao da držim rukeda držim ruke svojedržim ruke svoje ženeali da bih držaoda bih držao njenobih držao njeno srceni ne trebaju mine trebaju mi rukenjeno srce je onosrce je ono štoje ono što želimono što želim dašto želim da držimmožda nemam ruke kojima bihnemam ruke kojima bih mogaoruke kojima bih mogao dakojima bih mogao da držimbih mogao da držim rukemogao da držim ruke svojeda držim ruke svoje ženeali da bih držao njenoda bih držao njeno srceni ne trebaju mi rukenjeno srce je ono štosrce je ono što želimje ono što želim daono što želim da držim

Mojsije je, ne trepnuvši okom, napisao: Bog drži u svojoj ruci srce kraljeva. To je nemoguće iz dva razloga: zato što Bog nema ruke i zato što kraljevi nemaju srca. -Viktor Igo
mojsije-ne-trepnuvi-okom-napisao-bog-dri-u-svojoj-ruci-srce-kraljeva-to-nemogue-iz-dva-razloga-zato-to-bog-nema-ruke-i-zato-to-kraljevi-nemaju-srca
Kada bih mogao opet početi svoje studije, sledio bih savet Platona i počeo sa matematikom. -Galileo Galilej
kada-bih-mogao-opet-poeti-svoje-studije-sledio-bih-savet-platona-i-poeo-matematikom
Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Pronađi srce koje će te voleti kad si najgori i ruke koje će te čuvati kad si najslabiji. -Žarko Laušević
pronai-srce-koje-e-te-voleti-kad-najgori-i-ruke-koje-e-te-uvati-kad-najslabiji