Možda ti i ne slutiš koliko volim tvoju tršavu glavu, detinju glavu koja miriše na sapun i penušavi aprilski vetar.


moda-ti-i-ne-sluti-koliko-volim-tvoju-travu-glavu-detinju-glavu-koja-mirie-na-sapun-i-penuavi-aprilski-vetar
miroslav mika antićmoždatineslutikolikovolimtvojutravuglavudetinjuglavukojamirienasapunpenuaviaprilskivetarmožda titi ii nene slutišslutiš kolikokoliko volimvolim tvojutvoju tršavutršavu glavudetinju glavuglavu kojakoja mirišemiriše nana sapunsapun ii penušavipenušavi aprilskiaprilski vetarmožda ti iti i nei ne slutišne slutiš kolikoslutiš koliko volimkoliko volim tvojuvolim tvoju tršavutvoju tršavu glavudetinju glavu kojaglavu koja mirišekoja miriše namiriše na sapunna sapun isapun i penušavii penušavi aprilskipenušavi aprilski vetarmožda ti i neti i ne slutiši ne slutiš kolikone slutiš koliko volimslutiš koliko volim tvojukoliko volim tvoju tršavuvolim tvoju tršavu glavudetinju glavu koja mirišeglavu koja miriše nakoja miriše na sapunmiriše na sapun ina sapun i penušavisapun i penušavi aprilskii penušavi aprilski vetarmožda ti i ne slutišti i ne slutiš kolikoi ne slutiš koliko volimne slutiš koliko volim tvojuslutiš koliko volim tvoju tršavukoliko volim tvoju tršavu glavudetinju glavu koja miriše naglavu koja miriše na sapunkoja miriše na sapun imiriše na sapun i penušavina sapun i penušavi aprilskisapun i penušavi aprilski vetar

Tek sad shvatam koliko čovek mora biti jak da okrene glavu od osobe koja mu je nekad bila sve.
tek-sad-shvatam-koliko-ovek-mora-biti-jak-da-okrene-glavu-od-osobe-koja-mu-nekad-bila-sve
I žao mi je, zaista. Možda nikad nećeš saznati koliko si mi poseban, i koliko ćeš uvek biti. I ne volim te, jebiga… Ali ako te ne volim onako kako ti ...
i-ao-mi-zaista-moda-nikad-nee-saznati-koliko-mi-poseban-i-koliko-e-uvek-biti-i-ne-volim-te-jebiga-ali-ako-te-ne-volim-onako-kako-ti
Kako izgubiti na kilazi: Okrenete glavu na desnu stranu, onda okrenete glavu na levu stranu. I ponovite te pokrete svaki put kad vas neko ponudi hranom. :D
kako-izgubiti-na-kilazi-okrenete-glavu-na-desnu-stranu-onda-okrenete-glavu-na-levu-stranu-i-ponovite-te-pokrete-svaki-put-kad-vas-neko-ponudi-hranom-d
Odustala je. Digla je glavu. Pogledala ga je, ponovila da ga voli, nasmejala se i otisla. A on je vec tad znao koliko ce mu taj osmeh nedostajati.
odustala-digla-glavu-pogledala-ga-ponovila-da-ga-voli-nasmejala-se-i-otisla-a-on-vec-tad-znao-koliko-mu-taj-osmeh-nedostajati
Sandra volim te vise od svega,od sjajnog sunca i vedrog neba..volim tvoj osmeh i noge bose i tvoju kosu prepunu rose
sandra-volim-te-vise-od-svegaod-sjajnog-sunca-i-vedrog-nebavolim-tvoj-osmeh-i-noge-bose-i-tvoju-kosu-prepunu-rose