Možda je u početku bilo i drugih motiva, ali danas je glavni strah. Od straha su ljudi zli, surovi i podli, od straha su darežljivi, čak i dobri.


moda-u-poetku-bilo-i-drugih-motiva-ali-danas-glavni-strah-od-straha-su-ljudi-zli-surovi-i-podli-od-straha-su-dareljivi-ak-i-dobri
ivo andricmoždapočetkubilodrugihmotivaalidanasglavnistrahodstrahasuljudizlisurovipodlioddarežljivičakdobrimožda jeu početkupočetku bilobilo ii drugihdrugih motivaali danasdanas jeje glavniglavni strahod strahastraha susu ljudiljudi zlisurovi ii podliod strahastraha susu darežljivičak ii dobrimožda je uje u početkuu početku bilopočetku bilo ibilo i drugihi drugih motivaali danas jedanas je glavnije glavni strahod straha sustraha su ljudisu ljudi zlisurovi i podliod straha sustraha su darežljivičak i dobrimožda je u početkuje u početku bilou početku bilo ipočetku bilo i drugihbilo i drugih motivaali danas je glavnidanas je glavni strahod straha su ljudistraha su ljudi zliod straha su darežljivimožda je u početku biloje u početku bilo iu početku bilo i drugihpočetku bilo i drugih motivaali danas je glavni strahod straha su ljudi zli

Pokvareni ljudi poštuju iz straha; dobri ljudi iz ljubavi. -Aristotel
pokvareni-ljudi-potuju-iz-straha-dobri-ljudi-iz-ljubavi
Hrabrost je otpor strahu savladavanjem straha, a ne odsustvo straha. -Mark Tven
hrabrost-otpor-strahu-savladavanjem-straha-a-ne-odsustvo-straha
Smeh ubija strah, a bez straha od đavola nema potrebe za Bogom. -Umberto Eko
smeh-ubija-strah-a-bez-straha-od-avola-nema-potrebe-za-bogom