Može da se pretera i sa onim što je dobro.


moe-da-se-pretera-i-onim-to-dobro
džek londonmožedasepreteraonimtodobromože dada sese preterapretera isa onimonim štošto jeje dobromože da seda se preterase pretera ipretera i sai sa onimsa onim štoonim što ješto je dobromože da se preterada se pretera ise pretera i sapretera i sa onimi sa onim štosa onim što jeonim što je dobromože da se pretera ida se pretera i sase pretera i sa onimpretera i sa onim štoi sa onim što jesa onim što je dobro

Može da se pretjera i sa onim što je dobro.Naučite da budete srećni sa onim što imate dok posežete za onim što želite.Počnite sa onim što je ispravno, a ne sa onim što je prihvatljivo.Ljubav nema nikakve veze s onim što očekujete da ćete dobiti, samo s onim što očekujete da ćete dati – i to je sve!Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro.Može li se ikada zaboraviti ono što se jednom ljubilo?