Može se, kad se hoće, ako se hoće tako, da pucaju kosti onima koji tako neće.


moe-se-kad-se-hoe-ako-se-hoe-tako-da-pucaju-kosti-onima-koji-tako-nee
miroslav krležamožesekadsehoćeakohoćetakodapucajukostionimakojitakonećemože sekad sese hoćeako sese hoćehoće takoda pucajupucaju kostikosti onimaonima kojikoji takotako nećekad se hoćeako se hoćese hoće takoda pucaju kostipucaju kosti onimakosti onima kojionima koji takokoji tako nećeako se hoće takoda pucaju kosti onimapucaju kosti onima kojikosti onima koji takoonima koji tako nećeda pucaju kosti onima kojipucaju kosti onima koji takokosti onima koji tako neće

Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti. -Vuk Stefanović Karadžić
ne-brini-ti-moj-brajko-hoe-li-narod-propasti-ili-nee-nego-radi-ono-to-ti-kadar-pa-ako-svaki-uradi-onoliko-koliko-kadar-nee-narod-nikad-propasti
Svaka žena može da zavara čoveka ako to hoće, i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-zavara-oveka-ako-to-hoe-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
Novac neće stvoriti uspeh, stvaranje slobode hoće. -Nelson Mandela
novac-nee-stvoriti-uspeh-stvaranje-slobode-hoe
Ako si nekoga povrijedio izvini mu se. Izvinjenje neće izliječiti ranu, al hoće sjećanje na nju. -Poslovice korisnika
ako-nekoga-povrijedio-izvini-mu-se-izvinjenje-nee-izlijeiti-ranu-al-hoe-sjeanje-na-nju