Može se radi suknje preskakati plot, ali se to, ni u kom slučaju, ne može činiti u suknji.


moe-se-radi-suknje-preskakati-plot-ali-se-to-u-kom-sluaju-ne-moe-initi-u-suknji
branislav nušićmožeseradisuknjepreskakatiplotalitokomslučajunemožečinitisuknjimože sese radiradi suknjesuknje preskakatipreskakati plotali seu komkom slučajune možemože činitičiniti uu suknjimože se radise radi suknjeradi suknje preskakatisuknje preskakati plotni u komu kom slučajune može činitimože činiti učiniti u suknjimože se radi suknjese radi suknje preskakatiradi suknje preskakati plotni u kom slučajune može činiti umože činiti u suknjimože se radi suknje preskakatise radi suknje preskakati plotne može činiti u suknji

Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome. -Platon
ovjek-moe-lako-napraviti-tetu-ali-ne-moe-svaki-ovjek-initi-dobro-drugome
Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan Žak Ruso
sloboda-oveka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan-Žak Ruso
sloboda-ovjeka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli