Možeš uvijek pisati, ako te ljudi ostave nasamo i ne smetaju ti. Ali najbolje se ipak piše kad si zaljubljen.


moe-uvijek-pisati-ako-te-ljudi-ostave-nasamo-i-ne-smetaju-ti-ali-najbolje-se-ipak-pie-kad-zaljubljen
ernest hemingvejmožeuvijekpisatiakoteljudiostavenasamonesmetajutialinajboljeseipakpiekadzaljubljenmožeš uvijekuvijek pisatiako tete ljudiljudi ostaveostave nasamonasamo ii nene smetajusmetaju tiali najboljenajbolje sese ipakipak pišepiše kadkad sisi zaljubljenmožeš uvijek pisatiako te ljudite ljudi ostaveljudi ostave nasamoostave nasamo inasamo i nei ne smetajune smetaju tiali najbolje senajbolje se ipakse ipak pišeipak piše kadpiše kad sikad si zaljubljenako te ljudi ostavete ljudi ostave nasamoljudi ostave nasamo iostave nasamo i nenasamo i ne smetajui ne smetaju tiali najbolje se ipaknajbolje se ipak pišese ipak piše kadipak piše kad sipiše kad si zaljubljenako te ljudi ostave nasamote ljudi ostave nasamo iljudi ostave nasamo i neostave nasamo i ne smetajunasamo i ne smetaju tiali najbolje se ipak pišenajbolje se ipak piše kadse ipak piše kad siipak piše kad si zaljubljen

Možeš uvek pisati, ako te ljudi ostave nasamo i ne smetaju ti. Ali najbolje se ipak piše kad si zaljubljen. -Ernest Hemingvej
moe-uvek-pisati-ako-te-ljudi-ostave-nasamo-i-ne-smetaju-ti-ali-najbolje-se-ipak-pie-kad-zaljubljen
Žene su kao lutke. Možeš se igrati njima kako želiš i baciti ih kad poželiš! Ali, znaš šta? Pravi muškarac se nikada ne igra lutkama. -Meša Selimović
ene-su-kao-lutke-moe-se-igrati-njima-kako-eli-i-baciti-ih-kad-poeli-ali-zna-pravi-mukarac-se-nikada-ne-igra-lutkama
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Narod će sam sebi pisati presudu; neće mu je pisati ni frak ni mantija. -Ivan Cankar
narod-e-sam-sebi-pisati-presudu-nee-mu-pisati-frak-mantija
Svaka žena može da zavara čoveka ako to hoće, i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-zavara-oveka-ako-to-hoe-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
Svaka žena može da nasamari muškarca ako ona tako želi i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-nasamari-mukarca-ako-ona-tako-eli-i-ako-on-zaljubljen-u-nju