Možemo reći ono što ne znamo, ali ne možemo dati ono što nemamo.


moemo-rei-ono-to-ne-znamo-ali-ne-moemo-dati-ono-to-nemamo
italijanske poslovicemožemorećionotoneznamoalimožemodatinemamomožemo rećireći onoono štošto nene znamoali nene možemomožemo datidati onoono štošto nemamomožemo reći onoreći ono štoono što nešto ne znamoali ne možemone možemo datimožemo dati onodati ono štoono što nemamomožemo reći ono štoreći ono što neono što ne znamoali ne možemo datine možemo dati onomožemo dati ono štodati ono što nemamomožemo reći ono što nereći ono što ne znamoali ne možemo dati onone možemo dati ono štomožemo dati ono što nemamo

Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je vidio.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je video.Znamo što jesmo, ali ne znamo što možemo biti.Pušemo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo, iako dobro znamo da će se raspršiti.Duvamo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo , iako dobro znamo da će se raspršiti.Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati.