Možete ubiti generala jednoj vojsci, ali ne možete ubiti ambiciju u običnom čoveku.


moete-ubiti-generala-jednoj-vojsci-ali-ne-moete-ubiti-ambiciju-u-obinom-oveku
konfučijemožeteubitigeneralajednojvojscialinemožeteambicijuobičnomčovekumožete ubitiubiti generalagenerala jednojjednoj vojsciali nene možetemožete ubitiubiti ambicijuambiciju uu običnomobičnom čovekumožete ubiti generalaubiti generala jednojgenerala jednoj vojsciali ne možetene možete ubitimožete ubiti ambicijuubiti ambiciju uambiciju u običnomu običnom čovekumožete ubiti generala jednojubiti generala jednoj vojsciali ne možete ubitine možete ubiti ambicijumožete ubiti ambiciju uubiti ambiciju u običnomambiciju u običnom čovekumožete ubiti generala jednoj vojsciali ne možete ubiti ambicijune možete ubiti ambiciju umožete ubiti ambiciju u običnomubiti ambiciju u običnom čoveku

U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem ili i jednim i drugim, a ako se žena otme i jednom i drugom, onda treba ubiti ženu. -Ivo Andric
u-svakoj-eni-ima-avo-koga-treba-ubiti-ili-poslom-ili-raanjem-ili-i-jednim-i-drugim-a-ako-se-ena-otme-i-jednom-i-drugom-onda-treba-ubiti-enu
Postoje razlozi zbog kojih vrijedi umrijeti, ali nijedan zbog kojeg vrijedi ubiti. -Albert Kami
postoje-razlozi-zbog-kojih-vrijedi-umrijeti-ali-nijedan-zbog-kojeg-vrijedi-ubiti
Treba ubiti vreme do jutra… Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin… -Đorđe Balašević
treba-ubiti-vreme-do-jutra-dobro-bi-mi-doao-neki-sauesnik-za-taj-zloin
Treba ubiti vreme do jutra... Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin... -Đorđe Balašević
treba-ubiti-vreme-do-jutra-dobro-bi-mi-doao-neki-sauesnik-za-taj-zloin
Treba ubiti vreme do jutra. Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin. :)
treba-ubiti-vreme-do-jutra-dobro-bi-mi-doao-neki-sauesnik-za-taj-zloin
Oh, jednostavno poželim da te neko pokuša povrediti kako bih ga mogao ubiti zbog tebe. -Frenk Sinatra
oh-jednostavno-poelim-da-te-neko-pokua-povrediti-kako-bih-ga-mogao-ubiti-zbog-tebe