Mogao bih je jednostavno opisati kao tihu i razložnu osobu punu razumevanja, ali, ruku na srce, to bi bio sasvim pogrešan opis.


mogao-bih-jednostavno-opisati-kao-tihu-i-razlonu-osobu-punu-razumevanja-ali-ruku-na-srce-to-bi-bio-sasvim-pogrean-opis
Đorđe balaševićmogaobihjednostavnoopisatikaotihurazložnuosobupunurazumevanjaalirukunasrcetobibiosasvimpogreanopismogao bihbih jeje jednostavnojednostavno opisatiopisati kaokao tihutihu ii razložnurazložnu osobuosobu punupunu razumevanjaruku nana srcebi biobio sasvimsasvim pogrešanpogrešan opismogao bih jebih je jednostavnoje jednostavno opisatijednostavno opisati kaoopisati kao tihukao tihu itihu i razložnui razložnu osoburazložnu osobu punuosobu punu razumevanjaruku na srcebi bio sasvimbio sasvim pogrešansasvim pogrešan opismogao bih je jednostavnobih je jednostavno opisatije jednostavno opisati kaojednostavno opisati kao tihuopisati kao tihu ikao tihu i razložnutihu i razložnu osobui razložnu osobu punurazložnu osobu punu razumevanjabi bio sasvim pogrešanbio sasvim pogrešan opismogao bih je jednostavno opisatibih je jednostavno opisati kaoje jednostavno opisati kao tihujednostavno opisati kao tihu iopisati kao tihu i razložnukao tihu i razložnu osobutihu i razložnu osobu punui razložnu osobu punu razumevanjabi bio sasvim pogrešan opis

Opis nije opisano; ja mogu opisati planinu, ali opis nije planina, i ako se uhvatiš u opis, kao što većina ljudi čini, onda nikada nećeš videti planinu. -Džidu Krišnamurti
opis-nije-opisano-ja-mogu-opisati-planinu-ali-opis-nije-planina-i-ako-se-uhvati-u-opis-kao-to-veina-ljudi-ini-onda-nikada-nee-videti-planinu
Želim nešto da ti kažem, ali nije nešto što mi je jednostavno ni opisati ni napisati. U suštini, tek sada shvatam neke stvari. Želio bih samo jedno, da ...
elim-neto-da-ti-kaem-ali-nije-neto-to-mi-jednostavno-opisati-napisati-u-sutini-tek-sada-shvatam-neke-stvari-elio-bih-samo-jedno-da
Volim samoću, ali nije mi neophodna da se izolujem od nekog do koga mi je stalo da bih pisao. Ako ne mogu da pišem u svim okolnostima, onda jednostavno nisam dovoljno dobar da bih to radio. -Čarls Bukovski
volim-samou-ali-nije-mi-neophodna-da-se-izolujem-od-nekog-do-koga-mi-stalo-da-bih-pisao-ako-ne-mogu-da-piem-u-svim-okolnostima-onda-jednostavno-nisam