Mogu da mislim šta god hoću, učiniti ne mogu ništa. U današnjem svijetu ostaju nam samo dvije mogućnosti, prilagođavanje ili vlastita žrtva. Boriti se ne možeš, kad bi i htio, onemogućiće te na prvom koraku, pri prvoj riječi, i to je samoubistvo, bez dejstva, bez smisla, bez imena i uspomena. Nemaš mogućnosti da kažes ono što ti je na srcu, pa da poslije i stradaš! Premlatiće te da ne progovoriš, da iza tebe ostane sramota ili ćutanje.


mogu-da-mislim-god-hou-uiniti-ne-mogu-u-dananjem-svijetu-ostaju-nam-samo-dvije-mogunosti-prilagoavanje-ili-vlastita-rtva-boriti-se-ne-moe-kad-bi-i
meša selimovićmogudamislimtagodhoćuučinitinemogunitadananjemsvijetuostajunamsamodvijemogućnostiprilagođavanjeilivlastitažrtvaboritisemožekadbihtioonemogućićetenaprvomkorakupriprvojriječitosamoubistvobezdejstvasmislaimenauspomenanemamogućnostikažesonototisrcupaposlijestradapremlatićeprogovoriizatebeostanesramotaćutanjemogu dada mislimmislim štašta godgod hoćuučiniti nene mogumogu ništau današnjemdanašnjem svijetusvijetu ostajuostaju namnam samosamo dvijedvije mogućnostiprilagođavanje iliili vlastitavlastita žrtvaboriti sese nene možeškad bibi ii htioonemogućiće tete nana prvomprvom korakupri prvojprvoj riječije samoubistvobez dejstvabez smislabez imenaimena ii uspomenanemaš mogućnostimogućnosti dada kažeskažes onoono štošto titi jeje nana srcupa dada poslijeposlije ii stradašpremlatiće tete dada nene progovorišda izaiza tebetebe ostaneostane sramotasramota iliili ćutanjemogu da mislimda mislim štamislim šta godšta god hoćuučiniti ne mogune mogu ništau današnjem svijetudanašnjem svijetu ostajusvijetu ostaju namostaju nam samonam samo dvijesamo dvije mogućnostiprilagođavanje ili vlastitaili vlastita žrtvaboriti se nese ne možeškad bi ibi i htioonemogućiće te nate na prvomna prvom korakupri prvoj riječii to jebez imena iimena i uspomenanemaš mogućnosti damogućnosti da kažesda kažes onokažes ono štoono što tišto ti jeti je naje na srcupa da poslijeda poslije iposlije i stradašpremlatiće te date da neda ne progovorišda iza tebeiza tebe ostanetebe ostane sramotaostane sramota ilisramota ili ćutanje

Tako je bolje, bez slatkih riječi, bez praznog smiješka, bez varanja. Sve je lijepo dok ništa ne tražimo, a prijatelje je opasno iskušavati. Čovjek je vjeran samo sebi. -Meša Selimović
tako-bolje-bez-slatkih-rijei-bez-praznog-smijeka-bez-varanja-sve-lijepo-dok-ne-traimo-a-prijatelje-opasno-iskuavati-ovjek-vjeran-samo-sebi
Živi ništa ne znaju. Poučite me, mrtvi, kako se može umrijeti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, kao i život. -Meša Selimović
ivi-ne-znaju-pouite-me-mrtvi-kako-se-moe-umrijeti-bez-straha-ili-bar-bez-uasa-jer-smrt-besmisao-kao-i-ivot
Praktični uspeh ideje, bez obzira na inherentne mogućnosti, zavisi o stavu suvremenika. -Nikola Tesla
prakti-uspeh-ideje-bez-obzira-na-inherentne-mogunosti-zavisi-o-stavu-suvremenika
Mogu da biram, ili ću postati žrtva svijeta ili avanturistkinja u potrazi za svojim blagom. Sve zavisi od toga kako posmatram svoj život. -Paulo Koeljo
mogu-da-biram-ili-u-postati-rtva-svijeta-ili-avanturistkinja-u-potrazi-za-svojim-blagom-sve-zavisi-od-toga-kako-posmatram-svoj-ivot