Mogu proračunati kretanje nebeskih tela, ali ne i ljudsko ludilo.


mogu-proraunati-kretanje-nebeskih-tela-ali-ne-i-ljudsko-ludilo
isak njutnmoguproračunatikretanjenebeskihtelaalineljudskoludilomogu proračunatiproračunati kretanjekretanje nebeskihnebeskih telaali nene ii ljudskoljudsko ludilomogu proračunati kretanjeproračunati kretanje nebeskihkretanje nebeskih telaali ne ine i ljudskoi ljudsko ludilomogu proračunati kretanje nebeskihproračunati kretanje nebeskih telaali ne i ljudskone i ljudsko ludilomogu proračunati kretanje nebeskih telaali ne i ljudsko ludilo

Mogu proračunati kretanje nebeskih tijela, ali ne i ljudsko ludilo. -Isak Njutn
mogu-proraunati-kretanje-nebeskih-tijela-ali-ne-i-ljudsko-ludilo
Napomenuću da su kretanja nebeskih tela cirkularna, obzirom da je kretanje koje odgovara sfetama cirkularno. -Nikola Kopernik
napomenuu-da-su-kretanja-nebeskih-tela-cirkularna-obzirom-da-kretanje-koje-odgovara-sfetama-cirkularno
Mogu ja da budem normalan,ali mi je nekako glupo :D
mogu-ja-da-budem-normalanali-mi-nekako-glupo-d
Lepota je misteriozna, ali i užasna. Božansko i đavolje se tu bore, a poprište borbe je ljudsko srce. -Fjodor Dostojevski
lepota-misteriozna-ali-i-uasna-boansko-i-avolje-se-bore-a-poprite-borbe-ljudsko-srce
Naravno da je moguće da se voli ljudsko biće, ali samo pod uslovom da ga ne znaš dovoljno dobro. -Čarls Bukovski
naravno-da-mogue-da-se-voli-ljudsko-bie-ali-samo-pod-uslovom-da-ga-ne-zna-dovoljno-dobro