Mogu proračunati kretanje nebeskih tijela, ali ne i ljudsko ludilo.


mogu-proraunati-kretanje-nebeskih-tijela-ali-ne-i-ljudsko-ludilo
isak njutnmoguproračunatikretanjenebeskihtijelaalineljudskoludilomogu proračunatiproračunati kretanjekretanje nebeskihnebeskih tijelaali nene ii ljudskoljudsko ludilomogu proračunati kretanjeproračunati kretanje nebeskihkretanje nebeskih tijelaali ne ine i ljudskoi ljudsko ludilomogu proračunati kretanje nebeskihproračunati kretanje nebeskih tijelaali ne i ljudskone i ljudsko ludilomogu proračunati kretanje nebeskih tijelaali ne i ljudsko ludilo

Mogu proračunati kretanje nebeskih tela, ali ne i ljudsko ludilo.Napomenuću da su kretanja nebeskih tela cirkularna, obzirom da je kretanje koje odgovara sfetama cirkularno.Mogu ja da budem normalan,ali mi je nekako glupo :DMogu stvoriti još generala, ali konji koštaju.Lepota je misteriozna, ali i užasna. Božansko i đavolje se tu bore, a poprište borbe je ljudsko srce.Naravno da je moguće da se voli ljudsko biće, ali samo pod uslovom da ga ne znaš dovoljno dobro.