Moj najbolji prijatelj je čovek koji želeći mi dobro to želi samo zbog mene.


moj-najbolji-prijatelj-ovek-koji-elei-mi-dobro-to-eli-samo-zbog-mene
aristotelmojnajboljiprijateljčovekkojiželećimidobrotoželisamozbogmenemoj najboljinajbolji prijateljprijatelj jeje čovekčovek kojikoji želećiželeći mimi dobroželi samosamo zbogzbog menemoj najbolji prijateljnajbolji prijatelj jeprijatelj je čovekje čovek kojičovek koji želećikoji želeći miželeći mi dobrodobro to želiželi samo zbogsamo zbog menemoj najbolji prijatelj jenajbolji prijatelj je čovekprijatelj je čovek kojije čovek koji želećičovek koji želeći mikoji želeći mi dobromi dobro to želidobro to želi samoželi samo zbog menemoj najbolji prijatelj je čoveknajbolji prijatelj je čovek kojiprijatelj je čovek koji želećije čovek koji želeći mičovek koji želeći mi dobroželeći mi dobro to želimi dobro to želi samodobro to želi samo zbog

Moj
moj-strah-sastavni-deo-mene-a-verovatno-i-najbolji-deo-mene
Moj strah je sastavni deo mene, a verovatno i najbolji deo mene. -Franc Kafka
moj-strah-sastavni-deo-mene-a-verovatno-i-najbolji-deo-mene
Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli
A pouzdaniji je prijatelj onaj koji drugome dobro učini, jer postojanom dobronamernošću teži da u onoga koji je primio dobročinstvo podržava osećanje zahvalnosti. -Perikle
a-pouzdaniji-prijatelj-onaj-koji-drugome-dobro-uini-jer-postojanom-dobronamernou-tei-da-u-onoga-koji-primio-dobroinstvo-podrava-oseanje-zahvalnosti
Iznenađenje je najbolji prijatelj u ratu. -Sun Cu
iznenaenje-najbolji-prijatelj-u-ratu