Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo.


moj-otac-esto-govorio-da-nikada-nije-kasno-da-uradi-ono-to-eli-i-rekao-da-nikada-neemo-znati-moemo-dok-to-ne-probamo
majkl džordanmojotacčestogovoriodanikadanijekasnouradionotoželirekaonećemoznatitamožemodoktoneprobamomoj otacotac jeje čestočesto govoriogovorio dada nikadanikada nijenije kasnokasno dada uradišuradiš onoono štošto želiši rekaorekao jeje dada nikadanikada nećemonećemo znatiznati štašta možemomožemo dokne probamomoj otac jeotac je čestoje često govoriočesto govorio dagovorio da nikadada nikada nijenikada nije kasnonije kasno dakasno da uradišda uradiš onouradiš ono štoono što želiši rekao jerekao je daje da nikadada nikada nećemonikada nećemo znatinećemo znati štaznati šta možemošta možemo dokdok to nemoj otac je čestootac je često govorioje često govorio dačesto govorio da nikadagovorio da nikada nijeda nikada nije kasnonikada nije kasno danije kasno da uradiškasno da uradiš onoda uradiš ono štouradiš ono što želiši rekao je darekao je da nikadaje da nikada nećemoda nikada nećemo znatinikada nećemo znati štanećemo znati šta možemoznati šta možemo dokmožemo dok to nedok to ne probamomoj otac je često govoriootac je često govorio daje često govorio da nikadačesto govorio da nikada nijegovorio da nikada nije kasnoda nikada nije kasno danikada nije kasno da uradišnije kasno da uradiš onokasno da uradiš ono štoda uradiš ono što želiši rekao je da nikadarekao je da nikada nećemoje da nikada nećemo znatida nikada nećemo znati štanikada nećemo znati šta možemonećemo znati šta možemo dokšta možemo dok to nemožemo dok to ne probamo

Uspeh nikada nije konačan, neuspeh nikada nije fatalan. Hrabrost je ono što se računa. -Džon Vuden
uspeh-nikada-nije-konaan-neuspeh-nikada-nije-fatalan-hrabrost-ono-to-se-rauna
Ja ne znam, nikada nisam znala i vjerujem, nikada neću znati šta ga to čini tako posebnim. Ali oduvijek je bilo i biće: na jednu stranu on, na drugu svi ...
ja-ne-znam-nikada-nisam-znala-i-vjerujem-nikada-neu-znati-ga-to-ini-tako-posebnim-ali-oduvijek-bilo-i-bie-na-jednu-stranu-on-na-drugu-svi
Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu. -Merlin Monro
niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu
Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu. -Merilin Monro
niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu
Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno. -Opra Vinfri
budi-zahvalan-na-onome-to-ima-imae-jo-vie-ako-se-skoncentrie-samo-na-ono-to-nema-nikada-ali-nikada-nee-imati-dovoljno
Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati. -Paulo Koeljo
zato-sam-mogla-da-ga-volim-svom-svojom-energijom-da-te-noi-imam-ono-to-nikada-ranije-nisam-imala-i-to-najverovatnije-nikada-vie-neu-imati