Moj strah je taj koji mi daje hrabrost.


moj-strah-taj-koji-mi-daje-hrabrost
bob marlimojstrahtajkojimidajehrabrostmoj strahstrah jeje tajtaj kojikoji mimi dajedaje hrabrostmoj strah jestrah je tajje taj kojitaj koji mikoji mi dajemi daje hrabrostmoj strah je tajstrah je taj kojije taj koji mitaj koji mi dajekoji mi daje hrabrostmoj strah je taj kojistrah je taj koji mije taj koji mi dajetaj koji mi daje hrabrost

Biti duboko voljen od nekog vam daje snagu, a voleti nekoga duboko vam daje hrabrost. -Lao Ce
biti-duboko-voljen-od-nekog-vam-daje-snagu-a-voleti-nekoga-duboko-vam-daje-hrabrost
Shvatio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već trijumf nad njim. Hrabar čovek nije neko ko ne oseća strah, već neko ko ga pobedi. -Nelson Mendela
shvatio-sam-da-hrabrost-nije-odsustvo-straha-ve-trijumf-nad-njim-hrabar-ovek-nije-neko-ko-ne-osea-strah-ve-neko-ko-ga-pobedi
Moj strah je sastavni deo mene, a verovatno i najbolji deo mene. -Franc Kafka
moj-strah-sastavni-deo-mene-a-verovatno-i-najbolji-deo-mene