Moj zivot su i moje greske. Neke ispravim ja a vecina je ispravila mene!


moj-zivot-su-i-moje-greske-neke-ispravim-ja-a-vecina-ispravila-mene
mojzivotsumojegreskenekeispravimjavecinaispravilamenemoj zivotzivot susu ii mojemoje greskeneke ispravimispravim javecina jeje ispravilaispravila menemoj zivot suzivot su isu i mojei moje greskeneke ispravim jaja a vecinaa vecina jevecina je ispravilaje ispravila menemoj zivot su izivot su i mojesu i moje greskeispravim ja a vecinaja a vecina jea vecina je ispravilavecina je ispravila menemoj zivot su i mojezivot su i moje greskeneke ispravim ja a vecinaispravim ja a vecina jeja a vecina je ispravilaa vecina je ispravila mene

Moj zivot nije knjiga da je čita svako, moj zivot je moja briga i ostaće tako!
moj-zivot-nije-knjiga-da-ita-svako-moj-zivot-moja-briga-i-ostae-tako
Moj strah je sastavni deo mene, a verovatno i najbolji deo mene. -Franc Kafka
moj-strah-sastavni-deo-mene-a-verovatno-i-najbolji-deo-mene
Moj
moj-strah-sastavni-deo-mene-a-verovatno-i-najbolji-deo-mene
Mojoj neprijateljici zelim dug zivot da bi mogla da vidi sve moje uspehe!!!!!!!!!
mojoj-neprijateljici-zelim-dug-zivot-da-bi-mogla-da-vidi-sve-moje-uspehe
Moj glavni svedok da govorim istinu jeste moje siromaštvo. -Sokrat
moj-glavni-svedok-da-govorim-istinu-jeste-moje-siromatvo
Nista ja nisam propusto u zivotu, zivot je mene propustio kroz sake.
nista-ja-nisam-propusto-u-zivotu-zivot-mene-propustio-kroz-sake