Moja bol može biti razlog za nečiji smeh. Ali moj smeh nikada ne smije biti uzrok nečije boli.


moja-bol-moe-biti-razlog-za-neiji-smeh-ali-moj-smeh-nikada-ne-smije-biti-uzrok-neije-boli
Čarli Čaplinmojabolmožebitirazlogzanečijismehalimojsmehnikadanesmijeuzroknečijebolimoja bolbol možemože bitibiti razlograzlog zaza nečijinečiji smehali mojmoj smehsmeh nikadanikada nene smijesmije bitibiti uzrokuzrok nečijenečije bolimoja bol možebol može bitimože biti razlogbiti razlog zarazlog za nečijiza nečiji smehali moj smehmoj smeh nikadasmeh nikada nenikada ne smijene smije bitismije biti uzrokbiti uzrok nečijeuzrok nečije bolimoja bol može bitibol može biti razlogmože biti razlog zabiti razlog za nečijirazlog za nečiji smehali moj smeh nikadamoj smeh nikada nesmeh nikada ne smijenikada ne smije bitine smije biti uzroksmije biti uzrok nečijebiti uzrok nečije bolimoja bol može biti razlogbol može biti razlog zamože biti razlog za nečijibiti razlog za nečiji smehali moj smeh nikada nemoj smeh nikada ne smijesmeh nikada ne smije bitinikada ne smije biti uzrokne smije biti uzrok nečijesmije biti uzrok nečije boli

Moja bol može biti razlog za nečiji smeh. Ali moj smeh nikada ne sme biti uzrok nečije boli. -Čarli Čaplin
moja-bol-moe-biti-razlog-za-neiji-smeh-ali-moj-smeh-nikada-ne-sme-biti-uzrok-neije-boli