Moja drugarica je najbolja, najlepsa, iako me danas 1000 puta iznervira i dodje mi da je ubijem, ja je mnogo volim


moja-drugarica-najbolja-najlepsa-iako-me-danas-1000-puta-iznervira-i-dodje-mi-da-ubijem-ja-mnogo-volim
mojadrugaricanajboljanajlepsaiakomedanas1000putaiznerviradodjemidaubijemjamnogovolimmoja drugaricadrugarica jeje najboljaiako meme danasdanas 10001000 putaputa iznerviraiznervira ii dodjedodje mimi dada jeje ubijemja jeje mnogomnogo volimmoja drugarica jedrugarica je najboljaiako me danasme danas 1000danas 1000 puta1000 puta iznerviraputa iznervira iiznervira i dodjei dodje midodje mi dami da jeda je ubijemja je mnogoje mnogo volimmoja drugarica je najboljaiako me danas 1000me danas 1000 putadanas 1000 puta iznervira1000 puta iznervira iputa iznervira i dodjeiznervira i dodje mii dodje mi dadodje mi da jemi da je ubijemja je mnogo volimiako me danas 1000 putame danas 1000 puta iznerviradanas 1000 puta iznervira i1000 puta iznervira i dodjeputa iznervira i dodje miiznervira i dodje mi dai dodje mi da jedodje mi da je ubijem

Moja drugarica samo jede, a tako je mrsavaa! Zasto Boze, zasto???? :)
moja-drugarica-samo-jede-a-tako-mrsavaa-zasto-boze-zasto
Hiljadu puta od jutros kao nekad te volim, hiljadu puta od jutros ponovo ti se vraćam. -Miroslav Mika Antić
hiljadu-puta-od-jutros-kao-nekad-te-volim-hiljadu-puta-od-jutros-ponovo-ti-se-vraam
Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini? -Miroslav Mika Antić
ako-vam-mnogo-puta-kaem-da-vas-volim-li-to-vie-ljubavi-ili-ista-jedna-jedina-ako-svakoga-jutra-ponovo-oktrijete-da-ste-ivi-li-to-vie-ivota-ili
Moja ideja, koju cijeli svijet zna, je da kapitalizam sada ne radi ni za USA ni za svijet, te ih vodi iz krize u krizu koje su svaki puta sve ozbiljnije. -Fidel Kastro
moja-ideja-koju-cijeli-svijet-zna-da-kapitalizam-sada-ne-radi-za-usa-za-svijet-te-ih-vodi-iz-krize-u-krizu-koje-su-svaki-puta-sve-ozbiljnije
Kukavice umiru mnogo puta pre konačne smrti. -Gaj Julije Cezar
kukavice-umiru-mnogo-puta-pre-konane-smrti