Moja ljubavi, digla si me toliko visoko da i kad bih pao - do zemlje bih se naživeo.


moja-ljubavi-digla-me-toliko-visoko-da-i-kad-bih-pao-do-zemlje-bih-se-naiveo
matija bećkovićmojaljubavidiglametolikovisokodakadbihpaodozemljesenaživeomoja ljubavidigla sisi meme tolikotoliko visokovisoko dada ii kadkad bihbih paopaododo zemljezemlje bihbih sese naživeodigla si mesi me tolikome toliko visokotoliko visoko davisoko da ida i kadi kad bihkad bih paobih paodo zemljedo zemlje bihzemlje bih sebih se naživeodigla si me tolikosi me toliko visokome toliko visoko datoliko visoko da ivisoko da i kadda i kad bihi kad bih paokad bih paodo zemlje bihdo zemlje bih sezemlje bih se naživeodigla si me toliko visokosi me toliko visoko dame toliko visoko da itoliko visoko da i kadvisoko da i kad bihda i kad bih paoi kad bih paodo zemlje bih sedo zemlje bih se naživeo

Moja ljubavi, digla si me toliko visoko da i kad bih pao – do zemlje bih se naživeo.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Novac nije motivacijski faktor. Novac me ne uzbuđuje ili čini da bolje igram, jer kad si bogat onda te to ne privlači. Ja sam jednostavno sretan sa loptom na svojoj nozi. Moja motivacija dolazi od igranja igre koju volim. Ukoliko ne bih bio plaćen kao profesionalni fudbaler rado bih igrao besplatno.Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Radije bih časno pao nego pobedio varajući.Da imam pravo na jos jednu zelju na onu koju zovu poslednju po prvi put ja znao bih sta zelim ja zeleo bih, zeleo bih nju