Moja ljubavi, digla si me toliko visoko da i kad bih pao - do zemlje bih se naživeo.


moja-ljubavi-digla-me-toliko-visoko-da-i-kad-bih-pao-do-zemlje-bih-se-naiveo
matija bećkovićmojaljubavidiglametolikovisokodakadbihpaodozemljesenaživeomoja ljubavidigla sisi meme tolikotoliko visokovisoko dada ii kadkad bihbih paopaododo zemljezemlje bihbih sese naživeodigla si mesi me tolikome toliko visokotoliko visoko davisoko da ida i kadi kad bihkad bih paobih paodo zemljedo zemlje bihzemlje bih sebih se naživeodigla si me tolikosi me toliko visokome toliko visoko datoliko visoko da ivisoko da i kadda i kad bihi kad bih paokad bih paodo zemlje bihdo zemlje bih sezemlje bih se naživeodigla si me toliko visokosi me toliko visoko dame toliko visoko da itoliko visoko da i kadvisoko da i kad bihda i kad bih paoi kad bih paodo zemlje bih sedo zemlje bih se naživeo

Moja ljubavi, digla si me toliko visoko da i kad bih pao – do zemlje bih se naživeo. -Matija Bećković
moja-ljubavi-digla-me-toliko-visoko-da-i-kad-bih-pao-do-zemlje-bih-se-naiveo
Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Radije bih časno pao nego pobedio varajući. -Sofokle
radije-bih-asno-pao-nego-pobedio-varajui
Da imam pravo na jos jednu zelju na onu koju zovu poslednju po prvi put ja znao bih sta zelim ja zeleo bih, zeleo bih nju
da-imam-pravo-na-jos-jednu-zelju-na-onu-koju-zovu-poslednju-po-prvi-put-ja-znao-bih-sta-zelim-ja-zeleo-bih-zeleo-bih-nju