Moja muzika ima korenje koje polazi iz mog detinjstva, muzički koreni zakopani u najtamnijoj zemlji.


moja-muzika-ima-korenje-koje-polazi-iz-mog-detinjstva-muziki-koreni-zakopani-u-najtamnijoj-zemlji
rej Čarlsmojamuzikaimakorenjekojepolaziizmogdetinjstvamuzičkikorenizakopaninajtamnijojzemljimoja muzikamuzika imaima korenjekorenje kojekoje polazipolazi iziz mogmog detinjstvamuzički korenikoreni zakopanizakopani uu najtamnijojnajtamnijoj zemljimoja muzika imamuzika ima korenjeima korenje kojekorenje koje polazikoje polazi izpolazi iz mogiz mog detinjstvamuzički koreni zakopanikoreni zakopani uzakopani u najtamnijoju najtamnijoj zemljimoja muzika ima korenjemuzika ima korenje kojeima korenje koje polazikorenje koje polazi izkoje polazi iz mogpolazi iz mog detinjstvamuzički koreni zakopani ukoreni zakopani u najtamnijojzakopani u najtamnijoj zemljimoja muzika ima korenje kojemuzika ima korenje koje polaziima korenje koje polazi izkorenje koje polazi iz mogkoje polazi iz mog detinjstvamuzički koreni zakopani u najtamnijojkoreni zakopani u najtamnijoj zemlji

Muzike ima već dugo, i dugo će je biti dugo posle smrti Reja Čarlza. Ja samo želim da ostavim trag, da ostavim nešto muzički dobro za sobom. Ako je ploča hit, to je šlag na torti, ali muzika je glavni obrok.Moja najveća uspomena: ~ dan kada smo se sreli. ▒▓Ƹ̵Ӝ̵̨̄Ʒ▓▒ Moja najveća tuga: ~ daljina što nas djeli. ♥°●•=•●°♥ Moja najveća ...Puteva ima trista da se ode iz detinjstva, a samo se retki sete da ostanu večno dete.Bodibilding sam napustio onog trenutka kada sam shvatio da sam dostigao najdalju granicu do koje mogu da idem. Isto će biti i sa mojom filmskom karijerom. Kada osetim da je pravi trenutak, posvetiću se služenju svojoj zemlji. Smatram da je najveća čast služiti svom narodu i svojoj zemlji.Za frizuru svih cura koje se motaju oko mog dečka biću zadužena lično JA :)U svakoj zemlji ima korova, samo se u Srbiji korov zaliva.