Moja najveća tragedija nije umreti mlad, već doživeti 75, a ništa ne proživeti.


moja-najvea-tragedija-nije-umreti-mlad-ve-doiveti-75-a-ne-proiveti
martin luter kingmojanajvećatragedijanijeumretimladvećdoživeti75nitaneproživetimoja najvećanajveća tragedijatragedija nijenije umretiumreti mladveć doživetidoživeti 75ništa nene proživetimoja najveća tragedijanajveća tragedija nijetragedija nije umretinije umreti mladveć doživeti 75a ništa neništa ne proživetimoja najveća tragedija nijenajveća tragedija nije umretitragedija nije umreti mlada ništa ne proživetimoja najveća tragedija nije umretinajveća tragedija nije umreti mlad

Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo - podignemo. -Konfučije
naa-najvea-snaga-nije-u-tome-da-nikad-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo
Naša najveća slava nije u tome da nikada ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo podignemo. -Konfučije
naa-najvea-slava-nije-u-tome-da-nikada-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo
Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo – podignemo. -Konfučije
naa-najvea-snaga-nije-u-tome-da-nikad-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo