Moja najveća uspomena: ~ dan kada smo se sreli. ▒▓Ƹ̵Ӝ̵̨̄Ʒ▓▒ Moja najveća tuga: ~ daljina što nas djeli. ♥°●•=•●°♥ Moja najveća ...


moja-najvea-uspomena-dan-kada-smo-se-sreli-moja-najvea-tuga-daljina-to-nas-djeli-moja-najvea
mojanajvećauspomena~dankadasmosesreli▒▓Ƹ̵Ӝ̵̨̄▓▒tugadaljinatonasdjeli♥°●•=•●°♥moja najvećanajveća uspomena~ dandan kadakada smosmo sese sreli▒▓Ƹ̵Ӝ̵̨̄Ʒ▓▒ mojamoja najvećanajveća tuga~ daljinadaljina štošto nasnas djeli♥°●•=•●°♥ mojamoja najvećanajvećamoja najveća uspomena~ dan kadadan kada smokada smo sesmo se sreli▒▓Ƹ̵Ӝ̵̨̄Ʒ▓▒ moja najvećamoja najveća tuga~ daljina štodaljina što nasšto nas djeli♥°●•=•●°♥ moja najvećamoja najveća~ dan kada smodan kada smo sekada smo se sreli▒▓Ƹ̵Ӝ̵̨̄Ʒ▓▒ moja najveća tuga~ daljina što nasdaljina što nas djeli♥°●•=•●°♥ moja najveća~ dan kada smo sedan kada smo se sreli~ daljina što nas djeli

Nije bio moj dan. Moja nedelja. Moj mesec. Moja godina. Moj život. Jebeš ga.
nije-bio-moj-dan-moja-nedelja-moj-mesec-moja-godina-moj-ivot-jebe-ga
Bratstvo i jedinstvo, to je bez sumnje najveća tekovina koju smo izvojevali u ovoj krvavoj borbi. -Josip Broz Tito
bratstvo-i-jedinstvo-to-bez-sumnje-najvea-tekovina-koju-smo-izvojevali-u-ovoj-krvavoj-borbi
Odavno shvatih, pamtim najbolje ono što bih da zaboravim. A nešto nemam ni volje da sećanja izgubim. Moja su… Neka ih…
odavno-shvatih-pamtim-najbolje-ono-to-bih-da-zaboravim-a-neto-nemam-volje-da-seanja-izgubim-moja-su-neka-ih