Moja savest je dobra devojka: mogu uvek da se nagodim sa njom.


moja-savest-dobra-devojka-mogu-uvek-da-se-nagodim-njom
vinston Čerčilmojasavestdobradevojkamoguuvekdasenagodimnjommoja savestsavest jeje dobradobra devojkamogu uvekuvek dada sese nagodimnagodim sasa njommoja savest jesavest je dobraje dobra devojkamogu uvek dauvek da seda se nagodimse nagodim sanagodim sa njommoja savest je dobrasavest je dobra devojkamogu uvek da seuvek da se nagodimda se nagodim sase nagodim sa njommoja savest je dobra devojkamogu uvek da se nagodimuvek da se nagodim sada se nagodim sa njom

Dim od cigareta uvek ode kod nepušača, kao sto lepa devojka uvek ode kod seljaka
dim-od-cigareta-uvek-ode-kod-nepuaa-kao-sto-lepa-devojka-uvek-ode-kod-seljaka
Volim svoju pamet,jer sa njom uvek nesto odvalim
volim-svoju-pametjer-njom-uvek-nesto-odvalim
Svaki trenutak proveden s njom, vrijedio je truda, i unatoč svemu što se dogodilo, da mogu, opet bih sve ponovio. -Paulo Koeljo
svaki-trenutak-proveden-s-njom-vrijedio-truda-i-unato-svemu-to-se-dogodilo-da-mogu-opet-bih-sve-ponovio
Ne mogu da promenim pravac vetra,ali mogu da podesim jedra,tako da uvek stignem na svoje odredište.
ne-mogu-da-promenim-pravac-vetraali-mogu-da-podesim-jedratako-da-uvek-stignem-na-svoje-odredite