Moja usta su puna propalih zuba, a moja duša je puna propalih ambicija.


moja-usta-su-puna-propalih-zuba-a-moja-a-puna-propalih-ambicija
džejms džojsmojaustasupunapropalihzubamojaduaambicijamoja ustausta susu punapuna propalihpropalih zubamoja dušaduša jeje punapuna propalihpropalih ambicijamoja usta suusta su punasu puna propalihpuna propalih zubaa moja dušamoja duša jeduša je punaje puna propalihpuna propalih ambicijamoja usta su punausta su puna propalihsu puna propalih zubaa moja duša jemoja duša je punaduša je puna propalihje puna propalih ambicijamoja usta su puna propalihusta su puna propalih zubaa moja duša je punamoja duša je puna propalihduša je puna propalih ambicija

Za ono malo zemlje vade jedni drugima oci, a bit de nam je svima danas sutra puna usta. -Hrvatske poslovice
za-ono-malo-zemlje-vade-jedni-drugima-oci-a-bit-de-nam-svima-danas-sutra-puna-usta